English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Post mar Fheidhmeannach Riaracháin ar fáil

Tá post lánaimseartha mar Fheidhmeannach Riaracháin ar fáil le Gaelchultúr. Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

Imeacht saor in aisce:
Blaiseadh den Ghaeilge

Más fada leat uait an Ghaeilge agus má tá fonn foghlama agus spraoi ort, buail isteach chuig an imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, a bheidh á reáchtáil againn mí Eanáir.

Dianchúrsa Ullmhúcháin Agallaimh

Cúrsa le cuidiú leo siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas.