English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Tóg céim chun tosaigh le Dianchúrsa Ghaelchultúir

Idir dhá chomhairle faoi rialacha áirithe gramadaí? Tabhair faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, mar sin!

Ag bhfuil rún athbhliana á lorg agat? Céard faoin nGaeilge a fhoghlaim?!

Cuirfear tús le cúrsa Gaeilge earraigh Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 5 Feabhra. Mairfidh sé deich seachtaine ar fad agus beidh ranganna ar fáil ag seacht leibhéal éagsúla. Chun bróisiúr an chúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo, le do thoil.

Deiseanna teagaisc le Gaelchultúr

Tá painéal múinteoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin.