English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Post mar Fheidhmeannach Riaracháin ar fáil

Tá post lánaimseartha mar Fheidhmeannach Riaracháin ar fáil le Gaelchultúr. Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Comhairle d’iarratasóirí

Tá comhairle le fáil san alt seo dóibhsean a bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoi scrúdú iontrála an chúrsa.

Trí chúrsa nua EPV á dtairiscint ag Gaelchultúr i mbliana

Tá breis is 4,800 múinteoir bunscoile tar éis cúrsa EPV ar líne de chuid Ghaelchultúir a dhéanamh agus anois, chun freastal ar an éileamh atá ann, tá trí chúrsa nua á dtairiscint againn!