English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Físeáin Ghramadaí

Tá físeáin úrnua de chuid na sraithe Fís agus Foghlaim ar fáil ar líne anois! Is é an aidhm atá leis an tsraith seo ná gramadach na Gaeilge a mhúineadh ar bhealach spraíúil, idirghníomhach.

Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht).