English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Imeacht saor in aisce:
Blaiseadh den Ghaeilge

Más fada leat uait an Ghaeilge agus má tá fonn foghlama agus spraoi ort, buail isteach chuig an imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, a bheidh á reáchtáil againn an mhí seo.

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil ag Leibhéal 6 anois

Tá an cúrsa seo ag dul ó neart go neart le roinnt blianta anuas, agus anois tá leibhéal iomlán nua á chur ar fáil ag Gaelchultúr – Leibhéal 6!

Dianchúrsa Ullmhúcháin Agallaimh

Cúrsa le cuidiú leo siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas.