English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Post lánaimseartha le Gaelchultúr

Tá post lánaimseartha mar riarthóir acadúil ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Dioplóma Iarchéime: conas ullmhú don scrúdú iontrála

Tá comhairle le fáil san alt seo maidir le hullmhú do scrúdú iontrála an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán 2014/2015.

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag tosú i mí Mheán Fómhair 2014

Tá an-suim léirithe sa chúrsa seo ó cuireadh tús leis beagnach dhá bhliain ó shin agus beidh an cúrsa ar fáil arís an fómhar seo, ag trí leibhéal éagsúla.

Cúrsaí EPV Ghaelchultúir: Dearcadh rannpháirtí

Tá dhá chúrsa EPV ar líne de chuid Ghaelchultúir déanta ag Emilí Ní Iarnáin. Mhínigh sí do Nuachtlitir Ghaelchultúir cad a thaitin léi faoi na cúrsaí sin.