English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart

Cuirfear tús arís leis an TGG i mí Mheán Fómhair i nGaelchultúr, ach is féidir cúrsa a reáchtáil taobh istigh d’eagras ag am ar bith.

Diop. Iarchéime san Aistriúchán: Scoláireacht agus próiseas iontrála

I mbliana arís, cuirfear scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a bhainfidh áit amach ar an gcúrsa.

Tionól Gaeilge á reáchtáil ag Bord na Gaeilge UCD den chéad uair

Beidh scoil samhraidh, Tionól Gaeilge 2017, á reáchtáil ag Bord na Gaeilge UCD san ollscoil sin, idir 31 Iúil agus 4 Lúnasa 2017.