English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Tóg céim chun tosaigh le Dianchúrsa Ghaelchultúir

Idir dhá chomhairle faoi rialacha áirithe gramadaí? Tabhair faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, mar sin!

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: Agallaimh le hiarmhic léinn

Le déanaí, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Róisín Ní Bhaoill agus le hEoghan Mac Gearailt, beirt iarmhac léinn de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, le fáil amach cén fáth ar thug siad faoin gcúrsa sin agus cén chaoi a bhfuil sé tar éis dul chun tairbhe dóibh ina saol oibre.

Deiseanna teagaisc le Gaelchultúr

Tá painéal múinteoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin.