English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Folúntas: Cúntóir Riaracháin

Tá post lánaimseartha mar chúntóir riaracháin ar fáil i gColáiste na hÉireann / Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist. Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart

Cuirfear tús arís leis an TGG i mí Mheán Fómhair i nGaelchultúr, ach is féidir cúrsa a reáchtáil taobh istigh d’eagras ag am ar bith.

Tionól Gaeilge á reáchtáil ag Bord na Gaeilge UCD den chéad uair

Beidh scoil samhraidh, Tionól Gaeilge 2017, á reáchtáil ag Bord na Gaeilge UCD san ollscoil sin, idir 31 Iúil agus 4 Lúnasa 2017.