Fís agus Foghlaim

Sraith físeán atá in “Fís agus Foghlaim” a bhfuil sé mar sprioc léi foghlaim na gramadaí a dhéanamh i bhfad níos éasca agus i bhfad níos spraíúla. Dírítear sna físeáin ar chuid de na rialacha gramadaí is lárnaí agus is tábhachtaí.
Fís agus Foghlaim

Físeán 1TéarmaíochtFéach air
Físeán 2Firinscneach nó baininscneach?Féach air
Físeán 3An t-alt uatha roimh an ainmfhocalFéach air
Físeán 4ComhfhocailFéach air
Físeán 5An t-alt iolra ainmfhocal agus an fleiscínFéach air
Físeán 6An Foclóir a ÚsáidFéach air
Físeán 7Réamhfhocail ShimplíFéach air
Físeán 8ArFéach air
Físeán 9GanLe teacht
Físeán 10IdirFéach air
Físeán 11Thar agus UmFéach air
Físeán 12I agus InFéach air
Físeán 13Réamhfhocail shimplí roimh ainmhfhocail a thosaíonn ar ghutaFéach air
Físeán 14Na Réamhfhocail agus an tAlt UathuFéach air
Físeán 15Na Réamhfhocail agus an tAlt IolraFéach air
Físeán 16An Tuiseal Gairmeach (Ainmneacha Baiste)Féach air
Físeán 17An Tuiseal Gairmeach (Sloinnte)Féach air
Físeán 18Cathain a bhíonn ainmfhocal sa tuiseal ginideach?Féach air
Físeán 19An Tuiseal Ginideach Uimhir Uatha: Tús an AinmfhocailFéach air
Físeán 20An Tuiseal Ginideach Uimhir Uatha: Deireadh an AinmfhocailFéach air
Físeán 21An Dóigh le Labhairt faoi Thréimhsí AmaFéach air
Físeán 22An Aidiacht san Uimhir UathaFéach air
Físeán 23An Aidiacht san Uimhir IolraFéach air
Físeán 24Ainmfhocal Aidiacht agus Ainmfhocal AinmfhocalFéach air
Físeán 25Droch- agus Sean-/An- agus Ró-Féach air
Físeán 26Céimeanna Ionannais/Breischéim na hAidiachta/Sárchéim na hAidiachtaFéach air
Físeán 27Na BriathraFéach air
Físeán 28An Modh Ordaitheach: Na Briathra NeamhrialtaFéach air
Físeán 29An Aimsir Chaite: An Chéad Réimniú agus an Dara RéimniúFéach air
Físeán 30An Aimsir Chaite: Na Briathra NeamhrialtaFéach air
Físeán 31An Aimsir Láithreach an Chéad Réimniú & An Dara RéimniúFéach air
Físeán 32An Aimsir Láithreach Na Briathra NeamhrialtaFéach air
Físeán 33An Aimsir Fháistineach: An Chéad RéimniúFéach air
Físeán 34An Aimsir Fháistineach Na Briathra NeamhrialtaFéach air
Físeán 35An Modh Coinníollach An Chéad Réimniú & An Dara RéimniúFéach air
Físeán 36An Modh Coinníollach Na Briathra NeamhrialtaFéach air
Físeán 37Forainmeacha PearsantaFéach air
Físeán 38Na Bunuimhreacha: Grúpa 1Féach air
Físeán 39Na Bunuimhreacha: Grúpa 2Féach air
Físeán 40Na Bunuimhreacha: DéagFéach air
Físeán 412-19 Ainmfhocal Aidiacht, 20 Ainmfhocal AidiachtFéach air
Físeán 42Míonna/DátaíFéach air
Físeán 43OrduimhreachaFéach air
Físeán 44Daoine a ChomhaireamhFéach air
Físeán 45Suíomh agus gluaiseacht/na hairdeLe teacht
Físeán 46Dobhriathra Ama/Laethanta Na SeachtaineFéach air
Físeán 47Aidiachtaí Sealbhacha/Foirmeacha Treise/Cónaí, Suí, SeasamhFéach air
Físeán 48Aidiachtaí Sealbhacha Réamhfhocail/Ainm Briathra ForainmFéach air
Físeán 49Na Forainmneacha RéamhfhoclachaFéach air
Físeán 50An Chopail ‘Is’Le teacht

Ar ndóigh, ní féidir díriú ar gach rud i bhfíseáin nach bhfuil ach timpeall dhá nóiméad an ceann, ach tús maith leath na hoibre agus is féidir leanúint leis an staidéar leis an leabhar Gramadach gan Stró! (atá ar díol anseo) nó leis an leagan ar líne den leabhar sin (atá ar fáil anseo).

Chuir COGG maoiniú ar fáil don tionscadal seo.

Guthú: Colmán Mac Séalaigh agus Máire Treasa Ní Dhubhghaill

Ceol: www.musicmediatracks.com

Éifeachtaí fuaime: http://freesound.org