Aiseolas ó chustaiméirí

Orla M, gníomhaireacht stáit:
“Ranganna den scoth agus rinne an múinteoir iarracht faoi leith ábhar a chur ar fáil a bhain go sonrach le riachtanais [ainm na heagraíochta].”

Rachel A, coláiste tríú leibhéal:
“Bhí an t-aiseolas ó rannpháirtithe an chúrsa ar fheabhas arís. Bhí ardmholadh acu do [ainm an mhúinteora] … Molfaidh mé Gaelchultúr do dhream ar bith a bheidh ag lorg ranganna Gaeilge. Chuir siad seirbhís iontach ar fáil.”

Bainisteoir Acmhainní Daonna, comhlacht leathstáit:
“Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leat as d’fhoighne agus tú ag plé linn. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le [ainm an mhúinteora] go háirithe. Bhí luas deas i gceist sna ranganna agus mhúscail sé spéis ionainn inár dteanga dhúchais.”

Oifigeach Oiliúna, gníomhaireacht stáit:
“Bhain gach aon duine an-sult as an gcúrsa agus bhí [ainm an mhúinteora] ar fheabhas ar fad, agus ba phléisiúr é bheith ag obair leis. Táimid ag súil le bheith ag obair libh arís an bhliain seo chugainn. Go raibh maith agaibh as bhur gcabhair ar fad.”

EO’B (foghlaimeoir), gníomhaireacht stáit:
“Nuair a chuireann tú san áireamh sainriachtanais [ainm na gníomhaireachta], agus gur as rannáin éagsúla muid ar fad, measaim go ndearna [ainm an mhúinteora] an-jab agus é ag cabhrú linn stór focal a fhoghlaim ag baint leis na réimsí difriúla.”

PC (foghlaimeoir), gníomhaireacht stáit:
“Thaitin gach rang liom. D’fhoghlaim mé níos mó Gaeilge ná mar a rinne mé le linn mo chuid ama ar fad sa mheánscoil.”

LB (foghlaimeoir), gníomhaireacht leathstáit:
“Cúrsa den scoth. Bhí an cur i láthair go han-mhaith agus bhí deiseanna iontacha rannpháirtíochta ann. Bhraith daoine ar a suaimhneas sa rang. Bhí an múinteoir ar fheabhas agus an rang i gcónaí suimiúil.”

JB (foghlaimeoir), gníomhaireacht leathstáit:
“Cuireadh an cúrsa i láthair go maith agus bhí an múinteoir sármhaith.”