An earnáil phoiblí

Ó bhí 2005 ann, tá Gaelchultúr ag cur sainchúrsaí Gaeilge ar fáil i gcomhlachtaí de chuid na hearnála poiblí chun cabhrú leo a gcuid dualgas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh. Bíonn formhór na gcúrsaí a reáchtálaimid dírithe ar na baill foirne sin a mbíonn teagmháil rialta acu leis an bpobal agus an aidhm a bhíonn leis an oiliúint ná cur ar chumas na rannpháirtithe seirbhís do chustaiméirí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Tá cúrsaí curtha le chéile againn chomh maith d’fhostaithe ar gá dóibh caighdeán ard Gaeilge a bhaint amach chun gur féidir leo a gcuid oibre a dhéanamh sa teanga sin.

Is mian le Gaelchultúr a chinntiú i gcónaí go mbainfidh foghlaimeoirí taitneamh agus tairbhe as na ranganna dár gcuid a bhfreastalóidh siad orthu agus go bhféachfaidh siad ar fhoghlaim na Gaeilge mar rud pléisiúrtha seachas mar dhualgas.

Chun níos mó eolais a fháil faoin gcur chuige a úsáideann Gaelchultúr nuair a iarrtar ar an gcuideachta cúrsa a reáchtáil i gcomhlacht de chuid na hearnála poiblí, cliceáil ar an nasc Cúrsaí ginearálta gan teastasú sa cholún ar chlé.


Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Tá sainchúrsa creidiúnaithe don earnáil phoiblí, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, á chur ar fáil ag Gaelchultúr ag Leibhéal 3, Leibhéal 4, Leibhéal 5 agus Leibhéal 6 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ).

Chun níos mó eolais a fháil faoin gcúrsa, cliceáil ar Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 3 (NFQ), Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 4 (NFQ), Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 5 (NFQ)Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 6 (NFQ).

Bróisiúr

Chun bróisiúr an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil a íoslódáil, cliceáil anseo, le do thoil.