Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d’Iarratasóirí na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas, Bunmhúinteoireacht (MGOB)
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 8 Meán Fómhair 2018
Críoch an chúrsa 8 Meán Fómhair 2018
Cathain Dé Sathairn, 8 Meán Fómhair 2018, 10.00am - 4.30pm
Seisiúin 1
Praghas €149
Leibhéal Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:
• tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí;
• briathra a úsáid i gceart;
• freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh;
• freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de;
• sleachta próis a léamh gan deacracht;
• úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.

Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna dóibh an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.

Beidh fáil ag na rannpháirithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, freisin. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.

Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus tabharfar deis do na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.

Beidh fáil ag rannpháirithe freisin ar chúrsa ar líne ón am a chláraíonn siad ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2