Ranganna oíche Gaeilge, earrach 2019
Tá an rang seo lán.
Ar mhaith leat dul ar an liosta feithimh don rang seo?
Tús an chúrsa 5 Feabhra 2019
Críoch an chúrsa 9 Aibreán 2019
Cathain Dé Máirt, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €200
Leibhéal Bunrang 2
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 4 Feabhra 2019 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2