Ár gcúrsaí

Cuireann Gaelchultúr réimse cúrsaí ar fáil i gcaitheamh na bliana. Cliceáil ar theideal cúrsa chun níos mó eolais a fháil mar gheall air.

Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae

Tá an cúrsa leathlae seo dírithe ar lucht freagartha gutháin agus lucht cúraim custaiméirí sna húdaráis áitiúla agus san earnáil phoiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le Foras na Gaeilge.

An sprioc a bhaineann leis an gcúrsa ná cur ar a chumas na rannpháirtithe seirbhís do chustaiméirí ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge. Beidh sé mar aidhm ag an gcúrsa freisin cur le muinín na rannpháirtithe chun go mbeidh fonn orthu an teanga a úsáid leis an bpobal agus, lena chois sin, féachfar leis an tábhacht a bhaineann le seirbhís trí Ghaeilge a bheith ar fáil a chur ar a súile dóibh.

Aimsigh gach rang don cúrsa seo
Ranganna Gaeilge beo ar líne, Deireadh Fómhair 2021

Cuirfear tús le ranganna beo ar líne an fhómhair (sraith mhí Dheireadh Fómhair) an tseachtain dar tosach 4 Deireadh Fómhair 2021. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin dhá uair an chloig sa tseachtain ar feadh deich seachtaine.

Aimsigh gach rang don cúrsa seo
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Meán Fómhair-Nollaig 2021

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an fhómhair:


Seisiún 1: Dé hAoine, 24 Meán Fómhair & Dé Sathairn, 25 Meán Fómhair
Seisiún 2: Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair & Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair
Seisiún 3: Dé hAoine, 19 Samhain & Dé Sathairn, 20 Samhain
Seisiún 4: Dé hAoine, 10 Nollaig & Dé Sathairn, 11 Nollaig
Gramadach gan Stró!
In Ord is in Eagar Aimsigh gach rang don cúrsa seo