Leibhéil an chúrsa

Cuireann Gaelchultúr ranganna ar fáil ag na leibhéil seo thíos. Cliceáil ar leibhéal chun cur síos a léamh mar gheall air.

Mura bhfuil tú cinnte cén rang ar cheart duitse freastal air, déan Triail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir

+- Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia)
+- Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí Scrúdú Cainte TEG ag B1
+- Bunrang 1
+- Bunrang 2
+- Bunrang 2 (TGG)
+- Meánrang 1
+- Meánrang 2
+- Ardrang 1
+- Ardrang 2
+- Cruinneas sa Ghaeilge 1
+- Cruinneas sa Ghaeilge 2
+- Leibhéal 3
+- Leibhéal 4
+- Bunrang 1 (Dé Luain)
+- Bunrang 2 (Dé Luain)
+- Bunrang 1 (Dé Céadaoin)
+- Bunrang 2 (Dé Céadaoin)
+- Meánrang 1 (Dé Máirt)
+- Meánrang 2 (Dé Máirt)
+- Bunrang 1 (Déardaoin)
+- Meánrang 1 (Déardaoin)
+- Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge
+- Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
+- Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas
+- EPV
+- Leibhéal 6
+- Leibhéal 5
+- Leibhéal 9 den NFQ
+- Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín)