Dátaí tábhachtacha

Seisiúin eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán*:12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 15 Bealtaine 2021
6.00–7.00pm, Dé Máirt, 17 Lúnasa 2021
12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 21 Lúnasa 2021

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Spriocdháta d’iarratais:Déardaoin, 24 Meitheamh 2021 (Babhta 1)

Dé hAoine, 20 Lúnasa 2021 (Babhta 2)
Scrúdú iontrála:2.00-4.00pm, Dé Sathairn, 3 Iúil 2021 (Babhta 1)

2.00-4.00pm, Dé Sathairn, 28 Lúnasa 2021 (Babhta 2)

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Tairiscintí á seoladh chuig iarratasóirí ar an ríomhphost:Dé Máirt, 6 Iúil 2021 (Babhta 1)
Dé Máirt, 31 Lúnasa 2021 (Babhta 2)
Tús an chúrsa:7.00pm, Dé hAoine, 17 Meán Fómhair 2021

Ar líne