Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán

Beidh an chéad chúrsa eile de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar siúl ó mhí Mheán Fómhair 2020 ar aghaidh. Maireann an clár seo, atá ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, trí sheimeastar ar fad.

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mian leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur leis na scileanna atá acu sa réimse sin.

Chun teacht ar eolas breise faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán:

• cliceáil ar na rannóga éagsúla atá sa cholún ar chlé

• glaoigh ar (01) 484 5220

• scríobh chuig eolas@gaelchultur.com.