Eolaire na Gaeilge, D–G

Daltaí na Gaeilge
Is eagraíocht neamhbhrabúis Ghaeilge é Daltaí na Gaeilge, atá suite ar chósta thoir Mheiriceá, agus tá sé mar aidhm aige an Ghaeilge a chur chun cinn agus a theagasc. Eagraíonn Daltaí cláir thumoideachais i rith na bliana i Stát Nua-Eabhrac, in New Jersey agus in Pennsylvania. Is éard atá i gceist leis na cláir seo ná ranganna atá dírithe ar dhaoine ag leibhéil éagsúla chumais, idir ghlantosaitheoirí agus chainteoirí dúchais, agus meallann siad foghlaimeoirí óga agus aosta araon. Tá neart áiseanna ar fáil ar shuíomh na heagraíochta, liosta cuimsitheach de chúrsaí agus imeachtaí teanga atá á reáchtáil i Meiriceá Thuaidh, fóraim, rannóg ghramadaí agus liosta seanfhocal ina measc.
Seoladh: Liam Guidry, 279 Park Avenue, Elberon, NJ 07740, Stáit Aontaithe Mheiriceá
Guthán: (732) 571-1988
Ríomhphost: daltai1@daltai.com
Suíomh: www.daltai.com

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Tá freagracht ar an roinn rialtais seo i dtaca leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht.
Seoladh: 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 TD30
Guthán: (01) 631 3800
Facs: (01) 667 0826
Ríomhphost: eolas@pobail.ie
Suíomh: www.chg.gov.ie

Fiontar
Tá cúrsaí fochéime agus iarchéime trí Ghaeilge, ina bhfuil béim ar an ngnó agus ar an teicneolaíocht, á dtairiscint ag an roinn ollscoile seo. Tá ról lárnach ag Fiontar chomh maith i bhforbairt focal.ie, an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge, agus i bhforbairt logainm.ie, Bunachar Logainmneacha na hÉireann.
Seoladh: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9
Guthán: (01) 700 5614
Ríomhphost: fiontar@dcu.ie
Websites: www.dcu.ie/fiontar agus www.fiontar.ie

Fios Feasa
Táirgeann an chuideachta teicneolaíochta seo, atá lonnaithe i gContae Chiarraí, CD-ROManna oideachasúla do pháistí agus do dhaoine fásta, an tsraith mhóréilimh cáirióice Amhrán is Fiche ina measc.
Seoladh: Aonad 1F, Páirc Ghnó an Daingin, Baile an Mhuilinn, An Daingean, Contae Chiarraí
Guthán: (066) 915 2465
Facs: (066) 915 2492
Ríomhphost: post@fiosfeasa.com
Suíomh: www.fiosfeasa.com

An Foclóir Beag
Foclóir Gaeilge-Gaeilge ar líne is féidir a úsáid mar ghraiméar.
Suíomh: www.csis.ul.ie/focloir

Foras na Gaeilge
Tá an comhlacht trasteorann seo, a bunaíodh i mí na Nollag 1999, freagrach as cur chun cinn na Gaeilge ar fud na hÉireann.
Seoladh: 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (1850) 325 325
Ríomhphost: eolas@forasnagaeilge.ie
Suíomh: www.gaeilge.ie

Gaeilge ar an Ghréasán
Tá eolas le fáil ar an suíomh tairsí seo maidir le ranganna Gaeilge ar fud an domhain, eagraíochtaí a chuireann an teanga chun cinn, cúrsaí tríú leibhéal, acmhainní ar líne, blaganna, gramadach na Gaeilge, logainmneacha agus neart rudaí eile.
Suíomh: www.smo.uhi.ac.uk/gaeilge/gaeilge.html

Gaeilge-A and Gaeilge-B
Is clár fógraí idirlín é Gaeilge-A atá dírithe ar chainteoirí líofa Gaeilge. Níl cead ag baill teachtaireachtaí a scríobh i mBéarla. Is fóram é Gaeilge-B dóibh siúd atá ag foghlaim na Gaeilge. Tá cead idir theachtaireachtaí Gaeilge agus teachtaireachtaí Béarla a scríobh.
Suíomh: www.smo.uhi.ac.uk/liosta

Gael Linn
Bunaíodh Gael Linn i 1953 agus tá sé mar aidhm aige an Ghaeilge agus oidhreacht na hÉireann a chothú agus a chur chun cinn ar fud na hÉireann mar theanga bheo agus mar léiriú ar an bhféiniúlacht. Déanann an eagraíocht ranganna teanga a reáchtáil do dhaoine fásta, mar aon le coláistí samhraidh do dhéagóirí i nDún na nGall, in iarthar Chorcaí agus i dtuaisceart Mhaigh Eo. Foilsíonn Gael Linn réimse acmhainní tacaíochta do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí, foilseacháin do mheánscoileanna, póstaeir, CD-ROManna agus pacáistí teagaisc do bhunscoileanna.
Seoladh: 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 675 1200 / (1890) 675 675
Facs: (01) 670 4180
Ríomhphost: eolas@gael-linn.ie
Suíomh: www.gael-linn.ie

Gaelchultúr Teoranta
Bunaíodh an comhlacht Gaelchultúr Teoranta, a bhfuil a cheanncheathrú aige i mBaile Átha Cliath, in 2004 agus é mar aidhm aige seirbhísí oideachasúla a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí Gaeilge agus do chainteoirí líofa. Tá cúrsaí teanga do dhaoine fásta á reáchtáil ag Gaelchultúr ina cheanncheathrú i lár chathair Bhaile Átha Cliath agus in ionaid eile ar fud na hÉireann, Leitir Ceanainn, Ceatharlach, Gaillimh agus Corcaigh ina measc. Is le Gaelchultúr an siopa ar líne siopa.ie agus an suíomh ríomhfhoghlama ranganna.com chomh maith.
Seoladh: 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 484 5220
Ríomhphost: eolas@gaelchultur.com
Suíomh: www.gaelchultur.com

GaelSaoire
Níl an suíomh seo ar fáil faoi láthair. Ba thionscnamh turasóireachta de chuid Údarás na Gaeltachta é GaelSaoire agus bhí sé mar aidhm aige turasóireacht chultúrtha a fhorbairt agus a chur chun cinn i gceantair Ghaeltachta. Bhí eolas ar fáil ar shuíomh GaelSaoire mar gheall ar thaisteal go dtí na Gaeltachtaí, lóistín, imeachtaí agus gníomhaíochtaí.
Guthán: (1800) 621 600
Facs: (066) 915 2429
Ríomhphost: info@gaelsaoire.ie
Suíomh: www.gaelsaoire.ie

GaelSpell
Seiceálaí litrithe Gaeilge, forbartha ag an gcuideachta seirbhísí teicneolaíochta Cruinneog.
Seoladh: Cruinneog, 21 Ascaill Oilibhéir Pluincéid, Feirm Bhaile na Manach, Contae Bhaile Átha Cliath
Ríomhphost: eolas@cruinneog.com
Suíomh: www.cruinneog.com

Gaillimh le Gaeilge
Tá Gaillimh le Gaeilge ag obair i gcomhar le Comhairle Chathair na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun íomhá Ghaeilge na cathrach a fhorbairt agus a threisiú agus cathair na Gaillimhe a chur chun cinn mar cheantar dátheangach.
Seoladh: Teach Uí Chiaruáin, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh
Guthán: (091) 568 876
Facs: (091) 568 836
Ríomhphost: eolas@gleg.ie
Suíomh: www.gleg.ie

Glór na nGael
Is comórtas bliantúil é Glór na nGael, a reáchtáladh den chéad uair i 1962. Bronntar an phríomhdhuais gach bliain ar an bpobal a bhfuil an iarracht is mó déanta aige chun an Ghaeilge a chur chun cinn.
Seoladh: Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Contae na Mí
Guthán: (046) 943 0974
Facs: (046) 948 7442
Ríomhphost: eolas@glornangael.ie
Suíomh: www.glornangael.ie

Google as Gaeilge
Chun teacht ar an leagan Gaeilge den inneall uardaigh, téigh go www.google.ie agus cliceáil ar “Gaeilge”.
Suíomh: www.google.ie

Google Translate
Ar an suíomh seo, is féidir focail agus abairtí a aistriú ón nGaeilge go teangacha éagsúla agus ó na teangacha sin go Gaeilge.
Suíomh: http://translate.google.com/#

An Gúm
Comhlacht rialtais a fhoilsíonn téacsleabhair oideachasúla agus leabhair do pháistí.
Seoladh: 24–27 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha Cliath 1
Guthán: (01) 889 2800
Facs: (01) 873 1140
Ríomhphost: angum@forasnagaeilge.ie
Suíomh: www.gaeilge.ie/angum