Eolaire na Gaeilge, H–R

IATE
Is éard atá in IATE (Inter-Active Terminology for Europe) ná bunachar téarmaíochta idir‑institiúideach de chuid an Aontais Eorpaigh. Bunaíodh an bunachar in 2004 chun téarmaí a bhaineann leis an AE i dteangacha na mballstát a bhailiú, a bhainistiú agus a chur ar fáil do na hinstitiúidí éagsúla agus don phobal. Cuireadh ar fáil go poiblí é i Meitheamh 2007 agus téarmaíocht ann i 24 teanga.
Suíomh: iate.europa.eu/

IMRAM
Féile litríochta Gaeilge a reáchtáiltear i mBaile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair gach bliain. Bíonn idir fhilíocht, phrós agus cheol ar chlár na féile, agus bíonn na himeachtaí ar siúl in ionaid éagsúla timpeall na cathrach. Bhí scannáin, drámaí, puipéadóireacht, díospóireachtaí, léachtaí agus ceardlanna scríbhneoireachta do dhaoine fásta agus do pháistí i measc imeachtaí na féile go dtí seo.
Guthán: (01) 894 4922 / (087) 291 2797
Ríomhphost: liamog62@mac.com
Suíomh: www.imram.ie

Litriocht.com
Tá sé mar aidhm ag Litriocht.com, cuideachta atá lonnaithe in iarthar Chiarraí, na leabhair ar fad atá foilsithe i nGaeilge nó a bhaineann leis an nGaeilge a bheith ar díol ar a shuíomh gréasáin. Tá réimse cuimsitheach earraí ar fáil - foclóirí, leabhair ghramadaí, úrscéalta, cnuasaigh filíochta, leabhair do pháistí, DVDanna, agus CDanna do pháistí agus do dhaoine fásta, ina measc. Tá cur síos dátheangach agus íomhá curtha ar fáil i gcás gach earra.
Seoladh: Aonad 2A, Béal Átha’n Ghaorthaidh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
Guthán: +353 (0) 26-47 330
Facs: (066) 915 5523
Suíomh: www.litriocht.com

Logainm.ie
Bunachar Logainmneacha na hÉireann, atá á fhorbairt ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, i gcomhar leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta).
Suíomh: www.logainm.ie

Nascanna.com
Is suíomh de chuid Dúrud Teoranta é nascanna.com ar a bhfuil eolas ar na háiseanna ríomhaireachta atá ar fáil as Gaeilge. Tá go leor eolas úsáideach ar an suíomh seo.
Suíomh: http://www.nascanna.com/

Nós*
Is iris “spreagúil agus shuimiúil, spraíúil agus shiamsúil” é Nós* atá dírithe ar léitheoirí Gaeilge an lae inniu. Is féidir síntiúis a ghlacadh le Nós* chun leagan clóite den iris a fháil. Tá leagan digiteach ar fáil chomh maith.
Seoladh: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, BT12 6AH
Ríomhphost: eolas@nos.ie
Suíomh: www.nos.ie/

Ógras
Eagraíocht Ghaeilge a eagraíonn imeachtaí do dhaoine óga idir ocht mbliana agus naoi mbliana déag d’aois.
Seoladh: 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 475 1487
Ríomhphost: eolas@ogras.ie
Suíomh: www.ogras.ie

Oideas Gael
Tá an chuideachta seo ag eagrú cúrsaí Gaeilge agus cúrsaí cultúrtha in iardheisceart Dhún na nGall ó bhí 1984 ann. Cuirtear ranganna teanga ar fáil ag leibhéil éagsúla cumais, mar aon le réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha dátheangacha. I measc na ngníomhaíochtaí atá ar fáil, tá: an chnocadóireacht; cúrsaí ina ndírítear ar an timpeallacht agus ar an gcultúr; an phéintéireacht mara; ranganna ceoil ar an mbodhrán, ar an bhfliúit, ar an bhfeadóg, agus ar an gcláirseach; cúrsaí seandálaíochta; ranganna damhsa; cúrsaí sa ghrianghrafadóireacht dhigiteach; agus cúrsaí san fhíodóireacht taipéise.
Seoladh: Gleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall
Guthán: (074) 973 0248
Facs: (074) 973 0348
Ríomhphost: oifig@oideas-gael.com
Suíomh: www.oideas-gael.com

Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Bunaíodh Oidhreacht Chorca Dhuibhne, tionscadal cultúrtha agus oidhreachta atá lonnaithe i mBaile an Fheirtéaraigh i nGaeltacht Chiarraí, i 1980. Eagraíonn an eagraíocht ranganna Gaeilge do dhaoine fásta agus déantar cultúr an cheantair a chur chun cinn trí mheán tionscadal ealaíon traidisiúnta.
Seoladh: Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Contae Chiarraí
Guthán: (066) 915 6100
Facs: (066) 915 6348
Ríomhphost: eolas@cfcd.ie
Suíomh: www.oidhreacht.ie

Oireachtas na Gaeilge
Féile bhliantúil Ghaeilge a bhíonn ar siúl ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair nó ag tús mhí na Samhna in áit dhifriúil sa tír gach bliain. Bíonn réimse leathan comórtas, dírithe ar dhaoine fásta agus ar pháistí araon, ar siúl le linn na féile - amhránaíocht agus damhsa ar an sean-nós, cuir i gcás, taispeántais cheoil agus scéalaíocht. Fógraítear duaiseanna litríochta Oireachtas na Gaeilge san fhómhar gach bliain agus bronntar suas le €3,000 ar chuid de na buaiteoirí.
Seoladh: Oifig an Oireachtais, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 475 3857
Facs: (01) 475 8767
Ríomhphost: eolas@antoireachtas.ie
Suíomh: www.antoireachtas.ie

Oscailt
Is scéim de chuid Bhord Scannán na hÉireann agus TG4 é Oscailt a bhfuil sé mar aidhm aici “tallann nua a chothú i ngach réimse den léiriúchán drámaíochta Gaeilge”. Craoltar na gearrscannáin a dhéantar le hairgead ón scéim ar TG4.
Seoladh: Geata na Banríona, 23 Bóthar na nDuganna, Gaillimh, Éire
Guthán: (091) 561 398
Suíomh: http://directory.irishfilmboard.ie/categories/8-oscailt

Peig.ie
Suíomh tairsí de chuid Chonradh na Gaeilge é peig.ie, urraithe ag Foras na Gaeilge. Carnaíonn peig.ie scéalta, nuacht, agus imeachtaí bainteach le saol na Gaeilge, agus díríonn sé ar chearta na Gaeilge, ranganna, agus ciorcail comhrá a chur chun cinn chomh maith.
Seoladh: 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Ríomhphost: eolas@peig.ie
Suíomh: www.peig.ie/

POBAL
Is brateagraíocht é POBAL do phobal na Gaeilge i dTuaisceart Éireann.
Seoladh: 13-3ú urlár, Muileann Abhainn Bheara, 81 Bóthar Chluanaí, Béal Feirste BT12 7AE
Guthán: 00 44 (0)77 13 630325
Facs: (028) 9024 8667
Ríomhphost: eolas@pobal.org
Suíomh: www.pobal.org

Raidió Fáilte 107.1fm
Stáisiún pobail Gaeilge a bhíonn ag craoladh ó iarthar Bhéal Feirste agus ar féidir éisteacht leis beo ar an nGréasán.
Seoladh: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, BT12 6AH
Guthán: (028) 9031 0013
Ríomhphost: oifig@raidiofailte.com
Suíomh: www.raidiofailte.com

Raidió na Life 106.4
Tá an stáisiún pobail Gaeilge seo, atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, ag craoladh ó bhí 1993 ann. Bíonn an stáisiún ar an aer idir 8.00 a.m. agus 4.00 a.m., Luan go Déardaoin, agus ceithre huaire is fiche ag an deireadh seachtaine. Tá fáil ar Raidió na Life beo ar líne chomh maith.
Seoladh: 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1
Guthán: (01) 661 6333
Facs: (01) 639 8401
Téacsanna: (086) 600 1064
Ríomhphost: eolas@raidionalife.ie
Suíomh: www.raidionalife.ie

Raidió Rí-Rá
Stáisiún raidió Gaeilge do dhaoine óga a mbíonn an ceol is déanaí ó na cairteacha le cloisteáil air. Is féidir éisteacht le Raidió Rí-Rá ar líne i rith na bliana ar fad ar www.rrr.ie agus ar aip Rí-Rá don iPhone.
Seoladh: 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 475 7401
Ríomhphost: eolas@rrr.ie
Suíomh: www.rrr.ie

ranganna.com
Tá réimse leathan cúrsaí dírithe ar fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge ar fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir. Tá cúrsaí ginearálta teanga ar fáil ag leibhéil éagsúla, mar aon le sainchúrsaí dírithe ar mhúinteoirí agus orthu siúd a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge.
Seoladh: 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 484 5220
Ríomhphost: eolas@gaelchultur.com
Suíomh: www.ranganna.com

RTÉ Raidió na Gaeltachta
Bunaíodh RTÉ Raidió na Gaeltachta chun seirbhís chuimsitheach raidió a chur ar fáil do mhuintir na Gaeltachta agus do chainteoirí Gaeilge ar fud na tíre, agus thosaigh sé ag craoladh ag 3.00 p.m., an 2 Aibreán 1972. De bhrí go bhfuil fáil ar an stáisiún ar an nGréasán anois tá lucht éisteachta aige i ngach cearn den domhan.
Seoladh: Casla, Conamara, Contae na Gaillimhe
Guthán: (091) 506 677
Facs: (091) 506 666
Ríomhphost: rnag@rte.ie
Suíomh: www.rte.ie/rnag