Eolaire na Gaeilge, S–Z

Seachtain na Gaeilge
Is eagraíocht neamhbhrabúis í Seachtain na Gaeilge a fhéachann le labhairt na Gaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn in Éirinn agus thar lear le linn féile coicíse a bhíonn ar siúl i mí an Mhárta gach bliain. Ba é Conradh na Gaeilge a chuir tús leis an bhféile i 1902. Bíonn réimse leathan eagraíochtaí, comhairlí áitiúla, scoileanna agus leabharlann, mar aon le heagrais cheoil, spóirt agus chultúrtha, páirteach i Seachtain na Gaeilge.
Seoladh: 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 475 7401
Ríomhphost: eolas@snag.ie
Suíomh: www.snag.ie

An Siopa Gaeilge
Tá réimse leathan earraí ar díol i Siopa Gaeilge Oideas Gael atá oiriúnach do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge, do na múinteoirí a bhíonn ag plé leis an dream sin, agus do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile. Tá go leor acmhainní sa siopa do pháistí freisin, le cois acmhainní ag baint leis an gceol traidisiúnta, cártaí beannachta dátheangacha agus leabhair mar gheall ar stair, cultúr agus ceol na hÉireann.
Seoladh: Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall
Guthán: (074) 973 0500
Facs: (074) 973 0348
Ríomhphost: eolas@siopagaeilge.ie
Suíomh: www.siopagaeilge.ie

An Siopa Leabhar
Le cois leabhar, tá go leor eile ar fáil i Siopa Leabhar Chonradh na Gaeilge: dlúthdhioscaí, cuir i gcás, póstaeir agus earraí eile atá dírithe ar lucht labhartha na teanga agus orthusan atá ag foghlaim na Gaeilge.
Seoladh: 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 478 3814
Facs: (01) 478 5428
Ríomhphost: ansiopaleabhar@eircom.net
Suíomh: www.cnag.ie/siopa

siopa.ie
Tá cuid leabhar Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí Gaeilge ar díol i siopa ar líne an chomhlachta. Tá leabhair de chuid foilsitheoirí eile Gaeilge, mar aon le cluichí agus earraí eile atá dírithe ar lucht labhartha na Gaeilge, le ceannach ar an suíomh freisin.
Seoladh: 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 484 5220
Ríomhphost: eolas@gaelchultur.com
Suíomh: www.siopa.ie

sloinne.ie
Is féidir leaganacha Gaeilge de shloinnte a chuardach ar an suíomh sloinne.ie. Má chliceálann tú ar shloinne, tugtar eolas faoi na leaganacha éagsúla atá ann d’fhir agus do mhná. Anuas air sin, tugtar eolas faoi bhunús agus stair na sloinnte, áit a mbíonn sé ar fáil.
Suíomh: http://www.sloinne.ie/

Teanglann.ie
Ó bhí 31 Deireadh Fómhair 2013 ann, tá leaganacha ar líne de English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959) agus de Foclóir Gaeilge‑Béarla (Ó Dónaill, 1977) ar fáil, mar aon le bunachar gramadaí agus bunachar foghraíochta. Tá teacht ar na háiseanna seo ag teanglann.ie.
Tá áis an‑úsáideach eile le fáil ar an suíomh céanna: Bunachar Gramadaí. Is áis é an Bunachar Gramadaí a chuireann ar chumas an úsáideora teacht go héasca ar an eolas gramadaí a bhaineann le focail Ghaeilge, e.g. inscne agus foirmeacha infhillte na n‑ainmfhocal agus conas a théann siad leis an alt; aimsirí agus foirmeacha na mbriathra; foirmeacha agus úsáid na n‑aidiachtaí, etc.
Ríomhphost: aiseolas2@forasnagaeilge.ie
Suíomh: www.teanglann.ie

Tearma.ie
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge, arna fhorbairt ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, i gcomhar leis an gCoiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.
Ríomhphost: tearma@dcu.ie
Suíomh: www.tearma.ie

Teastas Eorpach na Gaeilge
Is córas scrúdaithe é TEG d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge atá ag iarraidh cáilíocht fhoirmeálta sa Ghaeilge a bhaint amach. Tá baint ag TEG leis an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001) agus le ALTE (Association of Language Testing in Europe). Scrúdaítear na ceithre scil: labhairt, cluastuiscint, léamhthuiscint agus scríbhneoireacht. Is féidir an scrúdú iomlán a dhéanamh nó is feidir an scrúdú cainte amháin a dhéanamh agus teastas i labhairt na Gaeilge a fháil. Tá na scrúduithe ar fáil faoi láthair ag cúig leibhéal, ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1).
Tá ionaid scrúdaithe ag TEG i gceantair éagsúla in Éirinn – Maigh Nuad, Béal Feirste, Leitir Ceanainn agus áiteanna eile ar fud na hÉireann chomh maith le hionaid thar lear, lena n-áirítear Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa agus Sydney.
Seoladh: Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, Maigh Nuad, Contae Chill Dara
Guthán: (01) 708 3737
Facs: (01) 708 6499
Ríomhphost: teanga@nuim.ie
Suíomh: www.teg.ie

TG4
Is craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 do chainteoirí Gaeilge. Tá an stáisiún, atá lonnaithe i nGaeltacht Chonamara, ar an aer ó bhí 31 Deireadh Fómhair 1996 ann. Is féidir féachaint ar chuid clár na seirbhíse beo ar an TG4 Player agus tá cartlann ar a suíomh freisin ina bhfuil réimse leathan ábhair.
Seoladh: Baile na hAbhann, Contae na Gaillimhe
Guthán: (091) 505 050
Facs: (091) 505 021
Ríomhphost: eolas@tg4.ie
Suíomh: www.tg4.ie

Tuairisc.ie
Cuireann Tuairisc.ie seirbhís nuachta Gaeilge ar fáil do phobal uile na Gaeilge, in Éirinn agus thar lear. Bíonn uasdátaithe laethúla acu, ag clúdach nuacht, eolas, anailís agus siamsaíocht ar ardchaighdeán. Bíonn ábhar ilmheáin, áiseanna foghlama, agus clúdach spóirt acu chomh maith.
Seoladh: Bearna, Co. na Gaillimhe, Éire
Guthán: (091) 867 458
Ríomhphost: nuacht@tuairisc.ie
Suíomh: www.tuairisc.ie/

Údarás na Gaeltachta
Is é Údarás na Gaeltachta an ghníomhaireacht áitiúil rialtais atá freagrach as forbairt gheilleagrach, shóisialta, teanga agus chultúrtha cheantair Ghaeltachta na hÉireann. Déanann an tÚdarás a phríomhchuspóirí maidir le caomhnú agus forbairt na teanga a bhaint amach trí phoist a chruthú agus trí thacú le réimse fairsing tionscnamh pobail, ealaíon, teanga agus cultúrtha.
Seoladh: An Ardoifig, Na Forbacha, Contae na Gaillimhe
Guthán: (091) 503 100
Facs: (091) 503 101
Ríomhphost: eolas@udaras.ie
Suíomh: www.udaras.ie

WinGléacht
Is leagan leictreonach é WinGléacht de Foclóir Gaeilge–Béarla Néill Uí Dhónaill. Tá na ceannfhocail go léir ón bhfoclóir le fáil ar an diosca, mar aon le 25% de na habairtí samplacha agus roinnt ábhair bhreise. Tá eolas cuimsitheach mar gheall ar ghramadach nasctha le gach ceannfhocal. Is féidir cuardach ó Bhéarla go Gaeilge a dhéanamh in WinGléacht freisin. Oiriúnach do ríomhairí a bhfuil Microsoft Windows orthu amháin.
Le ceannach ar: www.siopa.ie

YouTube Ghaelchultúir
Tá cainéal YouTube ag Gaelchultúr agus is fiú súil a choinneáil ar na físeáin a uaslódálaimid. Bíonn físeáin agus amhráin trí Ghaeilge á uaslódáil ag dreamanna eile chomh maith, TG Lurgan mar shampla.
Ríomhphost: eolas@gaelchultur.ie
Suíomh: www.youtube.com/user/Gaelchultur