Foireann

Tá seachtar fostaithe go lánaimseartha sa chomhlacht, mar aon le go leor múinteoirí páirtaimseartha ar fud na tíre.


Éamonn Ó Dónaill (Stiúrthóir Oideachais)

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn Ó Dónaill. Chaith sé na blianta 1996 go 2002 ag obair mar Stiúrthóir ar an Teanglann i Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ba chomhairleoir teanga é ar feadh roinnt blianta ansin.

Bhí Éamonn ina eagarthóir ar an iris idirlín Beo! ó bunaíodh í sa bhliain 2001 go dtí Meán Fómhair 2007. Ba stiúrthóir é chomh maith ar Sult Teoranta, an comhlacht a reáchtáil club Gaeilge, Sult, i mBaile Átha Cliath idir 1999 agus 2007. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Raidió na Life i 1992 agus chaith sé roinnt blianta ag craoladh leis an stáisiún ar bhonn deonach.

Bhí Éamonn ina chomhordaitheoir teanga ar dhá shraith teilifíse d’fhoghlaimeoirí Gaeilge go dtí seo: Turas Teanga, a craoladh ar RTÉ in 2004, agus Now You’re Talking, a craoladh ar RTÉ agus ar an BBC i 1995. Scríobh sé an dá leabhar a bhí ag dul leis na sraitheanna sin chomh maith.

Is iad Gaeilge gan Stró! – Beginners Level (2011), Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level (2009) agus Gramadach gan Stró! (2008/2011/2013) (www.siopa.ie) na leabhair is deireanaí uaidh. In 2010, d’fhoilsigh Gaelchultúr QuickGuide Irish Grammar, cárta sracfhéachana a scríobh Éamonn i gcomhar lena chomhghleacaí Helen Hegarty.

Tá Éamonn ag feidhmiú mar Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir ó bhí 2005 ann.


Eimear Ní Chinnéide (Léachtóir)

Is as Contae Ard Mhacha ó dhúchas í Eimear. Rinne sí bunchéim sa Ghaeilge agus sa Fhraincis in Ollscoil na Banríona Béal Feirste agus bhain sí céadonóracha amach sa dá ábhar sin sa bhliain 2011. Rinne sí máistreacht agus dochtúireacht sa Ghaeilge san institiúid chéanna agus bhain sí an chéim dochtúra amach sa bhliain 2017. Ba é ‘Teagmháil Idirchultúrtha i Litríocht Taistil na Gaeilge’ an teideal a bhí ar a tráchtas.

Tá suim ar leith aici i litríocht chomhaimseartha na Gaeilge, litríocht taistil agus litríocht na himirce go háirithe.

Chaith Eimear tréimhsí éagsúla ag obair ar chúrsaí samhraidh i gColáiste Ghael Linn, Machaire Rabhartaigh agus le hOideas Gael i nGleann Cholm Cille.

Bronnadh scoláireacht Fulbright uirthi sa bhliain 2016 agus chaith sí bliain ag teagasc na Gaeilge in Ollscoil Nua-Eabhrac agus in Ollscoil Drew, New Jersey. Sular thosaigh sí ag obair le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, bhí sí ag obair mar léachtóir i Roinn na Nua-Ghaeilge in Ollscoil na Banríona Béal Feirste agus i gColáiste na hOllscoile Corcaigh sna blianta 2017 go 2019.

Thosaigh Eimear ag obair mar léachtóir le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr i mí Lúnasa 2019.Niamh Ní Chadhla (Bainisteoir Pleanála agus Tionscadal)

Rugadh agus tógadh Niamh Ní Chadhla i dTamhlacht i gContae Bhaile Átha Cliath. Fuair sí a cuid bunscolaíochta agus a cuid meánscolaíochta trí Ghaeilge, ansin rinne sí céim sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ghnóthaigh sí scoláireacht de chuid Roinn na Gaeilge sa choláiste sin don MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus bhain sí céad onóracha amach sa chúrsa. Roghnaíodh í d’intéirneacht aistriúcháin in Aonad na Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, áit ar chaith sí seal ag aistriú reachtaíochta.

Bhain Niamh dioplóma amach i gcúrsa sa bhainistíocht tionscadal leis an Institute of Project Management in 2016. D’éirigh léi céad onóracha a ghnóthú sa chúrsa áirithe sin.

Tá an-suim ag Niamh sna meáin chumarsáide. Bhíodh sí ag scríobh don nuachtán seachtainiúil Foinse tráth agus is láithreoir í leis an stáisiún pobail Raidió na Life.

Chuaigh Niamh i mbun oibre mar Fheidhmeannach Riaracháin le Gaelchultúr i mí Iúil 2015 agus ceapadh ina Riarthóir Acadúil í ag tús 2016. Tá sí ag feidhmiú mar Bhainisteoir Pleanála agus Tionscadal ó bhí Iúil 2017 ann.


Derek O’Brien (Riarthóir Acadúil)

Is as Sord i mBaile Átha Cliath do Derek agus ba sa Ghaelscoil áitiúil, Scoil an Duinnínigh, a spreagadh a spéis sa Ghaeilge. D’fhreastail sé ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus bhain sé céadonóracha amach sa Ghaeilge agus san iriseoireacht ina chéim. Bronnadh dhá ghradam air de bharr a chuid scríbhneoireachta agus é ina eagarthóir Gaeilge ar nuachtán na hollscoile.

Bhí Derek ina Uachtarán ar an gCumann Gaelach i rith na bliana acadúla 2014/15.

I ndiaidh dó an chéim a bhaint amach, chaith sé dhá bhliain ag obair ar thionscadail uile Fiontar agus seal eile ag obair mar léachtóir páirtaimseartha ar an gcúrsa a bhí déanta aige féin roimhe sin. Ina dhiaidh sin, chaith sé tréimhse ag obair le Cnuasach Bhéaloideas Éireann.

Bhí Derek ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Riaracháin Ghaelchultúir ó mhí Feabhra 2016 go dtí mí Iúil 2017, nuair a ceapadh ina Riarthóir Acadúil é.


Michelle Seoighe (Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta)

Is as Cathair na Mart i gContae Mhaigh Eo do Michelle. D’fhreastail sí ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sí amach céim sa chumarsáid in 2015. D’éirigh léi céad onóracha a ghnóthú. Agus í i mbun na céime, bhain sí Dioplóma sa Ghaeilge amach ag leibhéil B2 agus C1.

Anuas air sin, thug sí faoin Dioplóma sa Mhargaíocht Dhigiteach agus sna Meáin Shóisialta leis an European Institute of Communications agus d’éirigh léi céad onóracha a bhaint amach sa chúrsa sin in 2016.

Faoi láthair, tá Michelle i mbun MA i mBainistíocht agus Beartas na Meán le hOllscoil Uladh, agus cúrsa sa Mhargaíocht Dhigiteach leis an Digital Marketing Institute.

Tá taithí luachmhar faighte aici ar na meáin agus ar chúrsaí cumarsáide le TG4, Irish TV, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus BBC Thuaisceart Éireann. Tá sealanna caite aici ag obair mar chúntóir léirithe, mar thaighdeoir agus mar léiritheoir/stiúrthóir leis na craoltóirí sin.

Tá Michelle ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Margaíochta le Gaelchultúr ó bhí tús mhí an Mhárta 2017 ann.


Ailbhe Nic Ualgairg (Feidhmeannach Riaracháin)

Is as Ard Aidhin i mBaile Átha Cliath í Ailbhe agus chuir sí spéis sa Ghaeilge agus í ar an mbunscoil áitiúil, Scoil Neasáin i mBaile Hearman. Ina dhiaidh sin, thug sí faoi bhunchéim ceithre bliana sa Nua-Ghaeilge agus sa Fhraincis i gColáiste na Tríonóide.

Tá an-suim ag Ailbhe i gcúrsaí béaloidis agus sa ról a bhí ag na mná, go háirithe Naomh Bríd agus an Bhanríon Medb, sa traidisiún. Mar chuid den chéim, a bhain sí amach in 2018, scríobh sí tráchtas dar teideal Tuiscint ar Mhná i mBéaloideas na hÉireann.

Chaith sí seal ag obair le AIB mar Chomhairleoir Díolacháin, áit ar bhain sí taitneamh as a bheith ag plé le custaiméirí agus ag cabhrú leo. Thosaigh sí ag obair mar Chúntóir Riaracháin le Gaelchultúr i mí Mheán Fómhair 2018 agus ceapadh í mar Fheidhmeannach Riaracháin i mí Lúnasa 2019.

Chaith Ailbhe samhradh i mbun obair dheonach ar Oileán Mhuiris, ag múineadh an Bhéarla do pháistí áitiúla agus ag cur feabhas ar a cuid Fraincise. Tá an-suim aici i ndamhsa bailé agus chaith sí seacht mbliana déag á fhoghlaim. Le linn na tréimhse sin, bhain sí amach gach grád sa bhailé leis an Acadamh Ríoga Damhsa.


Rónán Ó hAinifidh (Cúntóir Riaracháin)

Is as Baile Pheire i mBaile Átha Cliath do Rónán. Fuair sé a chuid bunscolaíochta agus a chuid meánscolaíochta trí Ghaeilge, ansin bhain sé céim amach sa Nua-Ghaeilge agus sa tSocheolaíocht i gColáiste na Tríonóide sa bhliain 2019.

Tá an-suim ag Rónán i gcúrsaí miotaseolaíochta agus i gcúrsaí béaloidis. Mar chuid dá chéim, scríobh sé tráchtas dar teideal Laochra Gael inar dhírigh sé ar an tábhacht a bhain le daoine áirithe ón am atá thart agus ar an tionchar atá acu ar shaol an lae inniu.

Idir 2014 agus 2019, chaith sé na samhraí ag obair mar chinnire agus mar chúntóir teanga le Coláiste Naomh Eoin. Thosaigh sé ag obair mar Chúntóir Riaracháin le Gaelchultúr i mí Lúnasa 2019.

Tá an-suim ag Rónán sa spórt chomh maith. D’éirigh leis scoláireacht spóirt a bhaint amach i gColáiste na Tríonóide agus bhí sé ina chaptaen ar fhoireann sacair an choláiste sin. Tá sé ina bhall freisin den chlub CLG Na Gaeil Óga le blianta beaga anuas.


Ivana Varguličová (Dearthóir Gréasáin)

Is as Poblacht na Seice í Ivana Varguličová. Tá tréimhsí caite aici ag obair mar ríomhchláraitheoir le hArm Phoblacht na Seice agus leis an gcomhlacht bogearraí Tesco SW.

Ó bhog sí go hÉirinn, tá Ivana ag obair mar shaor-ríomhchláraitheoir/dearthóir gréasáin. Tá obair déanta aici leis an gcuideachta Abacus Communications ar an tionscadal Let’s do Business, ar shraith de chúrsaí ríomhfhoghlama é i réimse Bhéarla an Ghnó.

Le blianta beaga anuas, tá sí ag obair do na cuideachtaí Gaelchultúr, Dúrud agus Cois Life. Tá obair theicniúil déanta aici ar www.siopa.ie, www.clubleabhar.com, www.ranganna.com, www.gaelchultur.com agus ar shuíomhanna na gcomhlachtaí thuasluaite.

Faoi láthair, tá Ivana i mbun céim mhatamaitice leis an Ollscoil Oscailte.