Frásaí agus téarmaí úsáideacha: an guthán nó teachtaireacht ríomhphoist a fhreagairt

SOUND
An féidir liom labhairt le Seán, le do thoil?
May I speak with Seán, please?
SOUND
Tá mé ag lorg eolais maidir le ...
I’m looking for information regarding ...
SOUND
An féidir leat seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge?
Can you provide service through Irish?
SOUND
Cé atá ag caint, le do thoil?
Who’s speaking, please?
SOUND
Fan ar an líne, le do thoil.
Please hold.
SOUND
Cad is ainm duit, le do thoil?
What’s your name, please?
SOUND
Cén seoladh atá agat, le do thoil?
What’s your address, please?
SOUND
Cén uimhir theileafóin atá agat, le do thoil?
What’s your telephone number, please?
SOUND
Cén seoladh ríomhphoist atá agat, le do thoil?
What’s your email address, please?
SOUND
An féidir liom cabhrú leat?
May I help you?
SOUND
An féidir liom teachtaireacht a thógáil?
Can I take a message?
SOUND
Cén t-eolas atá uait?
What information do you require?
SOUND
Tá an t-eolas ar fad le fáil ar an suíomh gréasáin.
All the information is available on the website.
SOUND
Tá brón orm ach níl sé san oifig faoi láthair.
I’m sorry but he’s not in the office at the moment.
SOUND
Tá sé ar an tríú hurlár.
It’s on the third floor.
SOUND
Bí i do shuí, le do thoil.
Please take a seat.
SOUND
Ar mhiste leat an fhoirm seo a chomhlánú, le do thoil?
Would you mind filling in this form, please?
SOUND
Tabharfaidh mé an teachtaireacht do mo chomhghleacaí.
I’ll pass on the message to my colleague.
SOUND
Beidh duine éigin leat i gceann tamaillín.
Somebody will be with you shortly.
SOUND
Go raibh maith agat as glaoch orainn.
Thank you for calling.
SOUND
Beimid i dteagmháil leat go luath.
We will be in contact with you shortly.