Nuachtlitir #20: Nollaig 2012

Dea-rún don bhliain nua!


Maratón a rith, meáchan a chailleadh, éirí as a bheith ag caitheamh tobac… Beidh neart dea-rún ag daoine, mar is gnách, ag tús na bliana nua.


An bhfuil dea-rúin á lorg agat féin don bhliain atá romhainn? Má tá, tá moladh ag Gaelchultúr duit: tabhair faoi chúrsa Gaeilge dár gcuid! Beidh ranganna oíche á reáchtáil ag Gaelchultúr in ionaid éagsúla ar fud na tíre an t-earrach seo, mar sin beidh deis iontach agat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge – agus ní bheidh gá le bróga reatha costasacha ná le haiste bia!


Beidh réimse leathan ranganna á thairiscint ag Gaelchultúr an t-earrach seo i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Ceatharlach agus Luimneach, agus tá ranganna beo ar líne ann freisin dóibhsean atá ina gcónaí i bhfad ó na hionaid sin - nó thar lear, fiú. Mar sin, is cuma cé acu atá tú ag filleadh ar an teanga i ndiaidh duit bheith as cleachtadh le blianta fada, á foghlaim den chéad uair nó go díreach ag iarraidh barr feabhais a chur ar do chuid gramadaí, tá rang ag Gaelchultúr duit.


Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tús 4 Feabhra 2013. Mairfidh an cúrsa sin deich seachtaine agus beidh ranganna ar fáil ag na leibhéil seo a leanas:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Cruinneas sa Ghaeilge 1

Tá lascaine speisialta á tairiscint ag Gaelchultúr i mbliana do chúrsa an earraigh. €200 an costas a bhíonn ar chúrsa de ghnáth ach beidh lascaine 10% le fáil ag aon duine a chuirfidh rang in áirithe roimh dheireadh 2012. Bronntanas Nollag iontach do duine éigin!


“Bímid i gcónaí ag lorg aiseolais ó na foghlaimeoirí chun a chinntiú go bhfuil siad sásta leis an tseirbhís atá á cur ar fáil againn dóibh,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, “agus caithfidh mé a rá go raibh an t-aiseolas an-dearfach ar fad in 2012. In ainneoin na géarchéime eacnamaíche, táimid dóchasach go mbeidh an-ráchairt ar ár gcuid ranganna arís in 2013, go háirithe na ranganna beo ar líne. D’éirigh go hiontach leis an chúrsa ar líne a reáchtáil muid ar bhonn píolótach san fhómhar agus tá súil againn go n-éireoidh linn foghlaimeoirí as gach cearn den domhan a mhealladh sa bhliain atá romhainn.”


Is féidir le foghlaimeoirí ar mian leo fáil amach cén leibhéal cumais atá acu sa Ghaeilge tabhairt faoi Thriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Tá an rogha acu freisin glaoch ar oifig an chomhlachta (íosghlao 1890 252 900) agus comhairle a fháil maidir leis an leibhéal a bheadh oiriúnach dóibh.


Tá eolas cuimsitheach faoi na ranganna ar fad le fáil anseo.


Is féidir leo siúd a bhfuil spéis acu tabhairt faoi chúrsa an t-earrach seo áit a chur in áirithe anois ar www.gaelchultur.com nó trí scairt a chur ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.


Is é 2013 Bliain na Gaeilge, mar sin ... Bí páirteach! Bí bródúil! Bí linn!