Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil ag leibhéal eile


Tá Gaelchultúr ag reáchtáil sainchúrsaí Gaeilge in eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí ó bhí 2005 ann chun cabhrú leo a gcuid dualgas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh, ach ba chéim mhór chun tosaigh é don chomhlacht nuair a cuireadh sainchúrsaí creidiúnaithe, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, ar fáil den chéad uair ag dhá leibhéal i mí Dheireadh Fómhair 2012.


Tá spéis léirithe ag cuid mhór eagraíochtaí agus daoine aonair sa Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ó shin, agus de bhrí go bhfuil oiread éilimh agus ratha ar na cláir, tá cinneadh déanta ag Gaelchultúr cúrsa ag Leibhéal 5 (meánleibhéal 2) a thairiscint ón bhfómhar ar aghaidh.


“Tá an-áthas orainn go bhfuil an oiread sin daoine ag cur spéise sa chlár, agus beidh deis acu leanúint ar aghaidh ó leibhéal go leibhéal anois de bhrí go bhfuil an cúrsa nua seo forbartha againn,” arsa Helen Hegarty, dearthóir an chláir. “Measaim go spreagann an cháilíocht na mic léinn le dua a chaitheamh leis an staidéar, agus go mbaineann siad níos mó taitnimh agus tairbhe as an gcúrsa dá bharr. Bronnfar teastais ar an gcéad ghrúpa a thug faoin gclár ag ócáid a bheidh ar siúl ag deireadh mhí na Bealtaine, agus táimid ar fad ag súil go mór leis an mbronnadh sin.”


Cuirfear tús leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil arís ag deireadh mhí Mheán Fómhair agus beidh cúrsaí ar fáil ag na leibhéil seo a leanas de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí: Leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1) agus Leibhéal 5 (meánleibhéal 2). Chun leagan digiteach de bhróisiúr an chúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo.


Tabharfaidh na cúrsaí seo deis d’fhostaithe de chuid na hearnála poiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta – Teastas Comhpháirteach sa Ghaeilge – a bhaint amach ag an am céanna. Tá na trí chúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar mian leo a bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil.


Fuarthas aiseolas iontach ó na mic léinn a thug faoin gcéad chlár de chuid an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil. Seo cuid de na rudaí a dúirt siad mar gheall air:


Cuirfear tús leis an gcúrsa ag Leibhéal 3 Dé Máirt, 24 Meán Fómhair, leis an gcúrsa ag Leibhéal 4 an lá dár gcionn, agus leis an gcúrsa ag Leibhéal 5 Déardaoin, 26 Meán Fómhair. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang trí huaire an chloig (le linn uaireanta oibre) lá sa tseachtain ar feadh deich seachtaine. Le cois na seisiún sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna a bheidh déanta acu agus ag ullmhú do na cinn a bheidh fós le teacht.


Chun níos mó eolais a fháil faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil nó chun cóipeanna crua a fháil de bhróisiúr an chúrsa, is féidir teagmháil a dhéanamh le Darren Ó Rodaigh, Stiúrthóir Tráchtála Ghaelchultúir, ag an seoladh darren@gaelchultur.com nó trí ghlaoch ar (01) 484 5224.