Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Imeachtaí Gaeilge: Féile na Bealtaine


Is cinnte go bhfuilimid ar fad ag súil leis an gcéad deireadh seachtaine fada eile agus ag súil go mbeidh aimsir níos fearr ann lena linn. Más mian leatsa rud éigin speisialta a dhéanamh an deireadh seachtaine sin, cén fáth nach dtugann tú aghaidh ar Chorca Dhuibhne i gCo. Chiarraí, áit a mbeidh Féile na Bealtaine 2013 ar siúl idir 2 agus 6 Bealtaine. Tá clár an-leathan curtha le chéile don fhéile, agus beidh imeachtaí ar siúl a fheilfidh do dhaoine fásta agus do pháistí araon.


Tá an rogha leathan ceoil ar cheann de na rudaí is suntasaí faoin gclár imeachtaí i mbliana; i measc na gceoltóirí a bheidh le cloisteáil le linn an deireadh seachtaine beidh Duke Special, Damien Dempsey, ConTempo Quartet, This is How we Fly agus Walking on Cars. Tá liosta iomlán ceoltóirí agus amhránaithe ar fáil ach cliceáil anseo.


Beidh neart imeachtaí eile ar siúl le linn na féile i réimse na drámaíochta, na litríochta, na healaíne, an damhsa, na scannánaíochta agus na polaitíochta, chomh maith le himeachtaí ar an imeall agus imeachtaí do pháistí. Taispeánfar scannán amuigh faoin aer ar an 3 Bealtaine agus is le rothaíocht amháin a ghinfear an chumhacht chun é a choinneáil ar siúl! Is cinnte gur imeacht faoi leith a bheidh sa cheann áirithe sin.


€85 atá ar thicéad deireadh seachtaine agus is féidir ceann a cheannach ach cliceáil anseo. Tá níos mó eolais le fáil faoi Fhéile na Bealtaine anseo agus is féidir teagmháil a dhéanamh le lucht eagraithe an imeachta ach glaoch ar (087) 799 4488 nó ríomhphost a chur chuig info@feilenabealtaine.ie.