Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Comórtas


Beidh deis ag duine de léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a íocfaidh as rang oíche Gaeilge de chuid an chomhlachta an samhradh seo cara dá chuid a thabhairt leis chuig an rang saor in aisce.


Nóta: Cuirfear tús le ranganna oíche Gaeilge an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine. Tá liosta de na hionaid agus de na leibhéil a bheidh á dtairiscint againn ar fáil ach cliceáil anseo.


Más mian leatsa cur isteach ar an gcomórtas, seol teachtaireacht ríomhphoist agus “Comórtas” mar theideal uirthi chuig eolas@gaelchultur.com faoi 5.00 p.m., Dé Luain, 29 Aibreán 2013. Ní mór duit an cheist seo a fhreagairt sa ríomhphost:

Cén teideal atá ar leabhar nua Ghaelchultúir do mhúinteoirí bunscoile?

Fógrófar an buaiteoir sa chéad eagrán eile den nuachtlitir seo.