Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Aip na míosa: PoetryBeo


Is aip shnasta, tharraingteach é PoetryBeo atá dírithe go príomha ar dhaltaí Gaeilge na hArdteistiméireachta, ach a thaitneoidh chomh maith le duine ar bith ar spéis leis filíocht na Gaeilge.

• Príomhghné na haipe seo ná físeáin de dheich ndán ó churaclam Gaeilge na hArdteiste á n-aithris go paiseanta, spleodrach ag cainteoirí maithe Gaeilge, i gcanúintí na bhfilí a scríobh. Tugann na físeáin seo beocht ar leith do na dánta nach bhfuil le brath ón bhfocal scríofa.


• Tá fotheidil atá ag teacht le téacs an dáin curtha ar fáil i gcás gach físeáin. Is féidir le daltaí an téacs a léamh in éineacht leis an aisteoir, mar a bheadh cáirióice ann, rud a chabhróidh leo barr feabhais a chur ar a gcuid foghraíochta agus ar rithim a gcuid cainte agus iad ag ullmhú don léamh a bheidh le déanamh acu sa bhéaltriail (15–26 Aibreán 2013).


• Tá achoimre ghairid curtha ar fáil i gcás gach dáin freisin, chomh maith le nótaí míniúcháin, nótaí athbhreithnithe, eolas faoi chúlra an fhile, stór focal, agus ceisteanna scrúdaithe agus freagraí samplacha don ard- agus don ghnáthleibhéal.


• Tá na hachoimrí, na nótaí, na ceisteanna agus na freagraí ar fad ar fáil go dátheangach, rud a bheidh an-úsáideach don dalta nach bhfuil ardchaighdeán Gaeilge aige.


• Tá cluiche deas spraíúil bunaithe ar dhánta an churaclaim mar chuid den aip freisin, le gur féidir le daltaí a gcuid eolais a thástáil.

Le spléachadh a fháil ar ghnéithe éagsúla na haipe seo, cliceáil ar an gcnaipe seinnte san fhíseán seo thíos.Is féidir PoetryBeo a úsáid ar ghutháin agus ar tháibléid Android agus Apple, agus €6.83–€6.99 an praghas atá air.


Níl ach seachtain fágtha go dtí go gcuirfear tús le béaltrialacha na hArdteiste, agus beidh na scrúduithe scríofa ag tosú i gceann dhá mhí eile, ach is féidir neart dul chun cinn a dhéanamh san am sin. Mar sin má tá tusa, cara leat, nó gaol de do chuid ag tabhairt faoi scrúdú Gaeilge na hArdteiste i mbliana, ceannaígí PoetryBeo anois. Is fiú go mór an t-airgead é.


PoetryBeo do ghutháin agus do thaibléid Android
PoetryBeo don iPhone agus don iPad