Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Cúrsa Gaeilge d'Iarratasóirí Hibernia
Tá Gaelchultúr ag eagrú cúrsa Gaeilge dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Ard-Dioplóma Ealaíon sa Bhunoideachas le Hibernia. Díreofar sa chúrsa seo ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirfear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Beidh fáil ag na rannpháirtithe uile ar chúrsa ar líne freisin: Cúrsa Gaeilge d'Iarratasóirí Hibernia.
Tá dhá rogha ar fáil dóibhsean ar mian leo an cúrsa a dhéanamh:
Rogha 1: Freastal ar rang dhá uair an chloig sa seomra ranga oíche sa tseachtain, thar ocht seachtaine, i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Beidh na seisiúin seo ar siúl tráthnóna Dé Céadaoin, 7.00–9.00 p.m., ar na dátaí seo a leanas: 10 Aibreán, 17 Aibreán, 24 Aibreán, 1 Bealtaine, 8 Bealtaine, 15 Bealtaine, 22 Bealtaine agus 29 Bealtaine 2013.
Rogha 2: Freastal ar dhá sheisiún sa seomra ranga a bheidh ar siúl Dé Sathairn, 13 Aibreán, agus Dé Sathairn, 25 Bealtaine 2013, i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Lena chois sin, cuirfear rang beo dhá uair an chloig ar fáil ar líne oíche sa choicís. Beidh na ranganna beo ar líne ar siúl oíche Dé Máirt (23/4, 7/5, 21/5) nó oíche Dé Céadaoin (24/4, 8/5, 22/5), idir 7.00 p.m. agus 9.00 p.m.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe i gcás rogha 1: Dé Céadaoin, 10 Aibreán 2013
Dáta tosaithe i gcás rogha 2: Dé Sathairn, 13 Aibreán 2013Ranganna Oíche Gaeilge an tsamhraidh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le sé leibhéal, trí huaire sa bhliain, in ionaid éagsúla. Cuirfear tús le cúrsa an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine 2013. Is i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine 2013Ranganna Gaeilge beo ar líne
Cuirfear tús le ranganna beo ar líne Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine 2013 agus is ag Bunrang 1, Bunrang 2 agus Meánrang 1 a bheidh siad. Rang dhá uair an chloig oíche amháin sa tseachtain a bheidh i gceist ar feadh deich seachtaine.

LeibhéalOícheAg tosúAmAmchrios
Bunrang 1Dé Luain13/05/137.00–9.00 p.m.Am na hÉireann
Bunrang 1Dé Máirt14/05/137.00–9.00 p.m.PST (Meiriceá/Ceanada)
Bunrang 1Dé Máirt14/05/137.00–9.00 p.m.EST (Meiriceá/Ceanada)
Bunrang 2Dé Luain13/05/137.00–9.00 p.m.Am na hÉireann
Bunrang 2Dé Céadaoin15/05/137.00–9.00 p.m.PST (Meiriceá/Ceanada)
Bunrang 2Dé Céadaoin15/05/137.00–9.00 p.m.EST (Meiriceá/Ceanada)
Meánrang 1Déardaoin16/05/137.00–9.00 p.m.Am na hÉireann
Meánrang 1Déardaoin16/05/137.00–9.00 p.m.PST (Meiriceá/Ceanada)
Meánrang 1Déardaoin16/05/137.00–9.00 p.m.EST (Meiriceá/Ceanada)

Dáta tosaithe na gcúrsaí: an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine 2013
Tuilleadh eolais ...
Teagmhálaí: (01) 484 5224 / darren@gaelchultur.comDianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 25 Bealtaine 2013Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4 agus 5
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag Leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1) agus Leibhéal 5 (meánleibhéal 2) de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an fómhar seo.
Le cois seisiún teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga, do na measúnuithe leanúnacha agus don scrúdú ceannchúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne
Rogha 2: Ranganna intí agus foghlaim ar líne
Rogha 3: Ranganna beo ar an idirlíon agus foghlaim ar líne
Fad an chúrsa: 10 seachtaine
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe: Dé Máirt, 24 Meán Fómhair 2013 (Leibhéal 3), Dé Céadaoin, 25 Meán Fómhair 2013 (Leibhéal 4) nó Déardaoin, 26 Meán Fómhair 2013 (Leibhéal 5)Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Turas na bhFilí – Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill
Beidh idir fhilíocht, cheol agus amhránaíocht le cloisteáil i gCois Teallaigh, an t-ionad in íoslach 46 Sráid Chill Dara, Dé hAoine, 19 Aibreán, áit a mbeidh Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill ar siúl. Alan Titley a bheidh mar fhear an tí agus beidh Meg Bateman, Gillebrìde MacIlleMhaoil, Gabriel Rosenstock agus na filí a bhainfidh gearrliosta an chomórtais amach ag léamh cuid dá saothar fileata. Cuirfidh an fidléir Allan Henderson agus an t-amhránaí Sineag Nic an t-Saoir siamsaíocht cheoil ar fáil.
Tuilleadh eolais: Déan teagmháil le Sibéal Davitt ar (01) 679 4780 /
sdavitt@comhdhail.ie
Am agus dáta: 8.00 p.m., Dé hAoine, 19 Aibreán 2012Bewley's @6!
Ceol óna ndlúthdhiosca iontach Na Fir Bolg á sheinm ar an gconsairtín ag Cormac Ó Beaglaoich agus Jack Talty.
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 6.00–8.00 p.m., Dé Máirt, 30 Aibreán 2013
Ionad: Amharclann Café Bewley’s, Sráid Grafton, Baile Átha Cliath 2
Cead isteach: €15, blaisíní bia san áireamh
Áirithintí: Déan teagmháil le Niamh de Búrca ar (087) 254 7574 / niamh@gael-linn.ie
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, mar sin ní mór áit a chur in áirithe roimh ré.Féile na Bealtaine - Féile cúig lá ealaíon agus cheoil
Beidh neart imeachtaí ar siúl le linn na féile seo i réimse na drámaíochta, na litríochta, na healaíne, an damhsa, na scannánaíochta agus na polaitíochta, chomh maith le himeachtaí ar an imeall agus imeachtaí do pháistí.
Tuilleadh eolais: (087) 799 4488 / info@feilenabealtaine.ie
Dátaí: 2-6 Bealtaine 2013
Ionad: ionaid éagsúla i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí
Ticéid: €85 atá ar thicéad deireadh seachtaine
Áirithintí: feilenabealtaine.ieCúrsa deireadh seachtaine Dhaltaí na Gaeilge
Beidh cúrsa Gaeilge á reáchtáil ag Daltaí na Gaeilge idir Dé hAoine, 10 Bealtaine, agus Dé Domhnaigh, 12 Bealtaine.
Tuilleadh eolais ...
Teagmhálaí: Liam Guidry – 001 732 571 1988
Dátaí: Dé hAoine, 10 Bealtaine – Dé Domhnaigh, 12 Bealtaine 2013
Ionad: Esopus, Nua–Eabhrac