Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Léiriú dátheangach den fhinscéal Clann Lir


Beidh léiriú dátheangach den fhinscéal ársa Clann Lir le feiceáil i lár chathair Bhaile Átha Cliath sa dara cuid de mhí Aibreáin.


Insítear scéal draíochta Chlann Lir an athuair sa léiriú neamhghnách, álainn seo de chuid Branar, an compántas drámaíochta do pháistí. Tá puipéadóireacht, íomhánna beoga agus ceol nuachumtha fite fuaite lena chéile sa dráma seo a chuirfidh iontas agus gliondar ar an lucht féachana. Cuirtear an scéal i láthair go dátheangach: i nGaeilge agus i mBéarla.


Beidh Clann Lir ar siúl in The Ark, i mBarra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2. Beidh léirithe ann do ghrúpaí scoile amháin idir 16 agus 19 Aibreán, agus beidh dhá léiriú ann don phobal i gcoitinne Dé Sathairn, 20 Aibreán. Tá Clann Lir dírithe ar pháistí idir sé bliana agus 10 mbliana d'aois ach bainfidh daoine fásta sult as freisin.


Is féidir blaiseadh den seó seo a fháil ach cliceáil ar an gcnaipe seinnte thíos.I léirmheas a scríobh sí ar Clann Lir do Irish Theatre Magazine in 2011, dúirt Siobhán O’Gorman, atá i mbun tionscadal taighde dochtúireachta i réimse na hamharclannaíochta comhaimseartha in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, go raibh an lucht féachana, idir óg agus aosta, faoi gheasa i rith an léirithe.


Má tá páistí óga agatsa, nó má tá tú féin óigeanta, éadromchroíoch, brostaigh ort go dtí The Ark i mBarra an Teampaill. Agus bí cinnte go gcuirfidh tú ticéid in áirithe roimh ré mar go meastar go mbeidh an-ráchairt orthu.


€6.50/€4.50 an praghas atá ar thicéid do ghrúpaí scoile. (Tá lascaine ar fáil do scoileanna DEIS agus do scoileanna lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.) €10/€8 an costas atá ar thicéid don phobal i gcoitinne.


Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun ticéid a chur in áirithe, cliceáil anseo.