Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Rogha leathan cúrsaí EPV ar fáil ó Ghaelchultúr i mbliana


Tá an-ráchairt ar chúrsaí EPV Ghaelchultúir ó cuireadh tús leo ceithre bliana ó shin. Go dtí seo, tá breis is 3,000 múinteoir bunscoile tar éis tabhairt faoi cheann de na cúrsaí seo ar líne agus i mbliana tá rogha níos fairsinge ar fáil ná mar a bhí riamh, is é sin, naoi gcúrsa ar fad. Agus de bhrí gur cúrsaí ar líne iad, is féidir tabhairt fúthu ó áit ar bith ar domhan, fad is atá fáil ar an idirlíon ansin.


Anuraidh, bhí dhá chúrsa cruinnis ar fáil do mhúinteoirí – Bunchúrsa Cruinnis agus Ardchúrsa Cruinnis – ach i mbliana tá Meánchúrsa Cruinnis á thairiscint ag Gaelchultúr freisin. Tá an cúrsa nua seo dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha acu agus a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar ghramadach na teanga. Beidh deis ag na rannpháirtithe díriú ar ghnéithe den ghramadach atá níos dúshlánaí ná na cinn atá i gceist sa Bhunchúrsa. Is gnéithe lárnacha iad seo a thagann chun cinn sa rang go minic agus a mbíonn deacrachtaí ag daltaí agus ag múinteoirí araon leo.


Tá aitheantas faighte ag na cúrsaí go léir ón Roinn Oideachais agus Scileanna, agus beidh gach múinteoir a thabharfaidh faoi cheann acu go críochnúil i dteideal trí lá Saoire Phearsanta Bhreise (EPV) a thógáil. Ní mór an cúrsa a dhéanamh idir 1 Iúil 2013 agus 23 Lúnasa 2013 chun an tSaoire Phearsanta Bhreise seo a thuilleamh.


Tá gach cúrsa dátheangach agus tá cúig mhodúl ann. Tógann sé timpeall 20 uair an chloig le staidéar a dhéanamh ar an ábhar agus leis na cleachtaí a dhéanamh. Tá na cleachtaí ar fad idirghníomhach agus, dá bhrí sin, cuirtear aiseolas ar fáil don úsáideoir láithreach. Tá fóram i ngach cúrsa áit ar féidir leis na múinteoirí smaointe a roinnt agus ceisteanna a chur. Tá an comhéadan an-soiléir agus cuirtear in iúl ag bun an scáileáin cad iad na tascanna atá curtha i gcrích ag an múinteoir agus cad iad na cinn atá fós le déanamh aige nó aici.


“Measaimid go mbeidh an-éileamh ar na cúrsaí EPV arís i mbliana,” arsa Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, “go háirithe an cúrsa Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga. Bíonn deacrachtaí ag múinteoirí go minic gníomhaíochtaí spraíúla teanga a eagrú sa seomra ranga, ach gheobhaidh siad neart smaointe ó na pleananna ceachta agus ó na físeáin atá mar chuid lárnach den chúrsa seo.


“Tá Gaelchultúr díreach tar éis an leabhar Gníomhaíochtaí Gasta a fhoilsiú, atá bunaithe ar an gcúrsa Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga. Táimid den tuairim go mbeidh an leabhar sin ina áis luachmhar ag múinteoirí tar éis dóibh an cúrsa ar líne a dhéanamh agus go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tslí le tabhairt faoi ghníomhaíochtaí an leabhair i gceart.”


€75 an táille atá i gceist i gcás gach cúrsa EPV agus is féidir áit a chur in áirithe anois ach cliceáil ar an nasc cuí thíos. Tá tuilleadh eolais ar fáil thíos freisin agus nasc chuig aonad samplach de gach cúrsa.


Seo liosta iomlán de na cúrsaí EPV atá á dtairiscint ag Gaelchultúr an samhradh seo:

- Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

- Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga

Tuilleadh Eolais | Aonad Samplach | Cuir in Áirithe

Tá aiseolas iontach dearfach faighte ag Gaelchultúr ó rannpháirtithe na gcúrsaí EPV le cúpla bliain anuas. Seo blaiseadh den mhéid a bhí le rá acu:


“Cúrsa ar dóigh. D’fhoghlaim mé an t-uafás. Mholfainn an cúrsa go hard. Bhí an tástáil ar fheabhas, an chaoi ar tháinig na torthaí ar ais ar an toirt. Iontach ar fad.” - J.Q.


“Ba chúrsa den chéad scoth é agus molfaidh mé do mhúinteoirí eile tabhairt faoi, gan dabht ar bith. Chuir an cúrsa le mo mhuinín féin an Ghaeilge a mhúineadh agus bhí go leor deiseanna ann éisteacht leis an bhfoghraíocht cheart ar stór focal Gaeilge. Anuas air sin, bhí mé in ann neart acmhainní úsáideacha a íoslódáil le húsáid sa seomra ranga agus fuair mé go leor smaointe ó na múinteoirí eile sna fóraim plé.” – L.D.


“Cúrsa den scoth. Leagan amach an-mhaith agus éasca le húsáid. An-phraiticiúil agus go leor smaointe le húsáid sa seomra ranga.” – J.D.