Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta den chéad uair


Ag ócáid a bhí ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir ar 30 Bealtaine, bhronn Deirdre Davitt ó Fhoras na Gaeilge teastais ar an gcéad ghrúpa mac léinn a thug faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil – sainchúrsa d’fhostaithe de chuid na hearnála poiblí atá á thairiscint ag Gaelchultúr ó bhí Deireadh Fómhair 2012 ann.


Tugann an cúrsa creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe de chuid na hearnála poiblí sainteanga a fhoghlaim a bhaineann go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta – Teastas Comhpháirteach sa Ghaeilge – a bhaint amach ag an am céanna. Tá an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil dírithe ar na fostaithe sin a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar mian leo a bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil.Ag labhairt dó le Nuachtlitir Ghaelchultúir, mhol Aodh Ó Gallchóir, teagascóir an chláir, na mic léinn go hard as a ndíograis agus as a ndúthracht.


“Rinne na mic léinn uile an-dul chun cinn i rith an chúrsa agus d'éirigh leis an rang ar fad ardmharcanna a bhaint amach.


“Tá sé an-tábhachtach go mbeadh cainteoirí Gaeilge in ann seirbhís trí mheán na teanga sin a fháil ó chomhlachtaí de chuid na hearnála poiblí, agus chun a chinntiú go dtarlóidh sé sin, tá sé riachtanach sainoiliúint a chur ar fhostaithe san earnáil sin. Tá mé an-sásta go bhfuil cúrsaí ag leibhéil éagsúla forbartha ag Gaelchultúr a bhfuil sé mar aidhm acu an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt don fhoireann tosaigh leis an Ghaeilge a úsáid agus iad ag plé leis an phobal.”


Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Cúrsaí an fhómhair


Cuirfear tús leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil arís ag deireadh mhí Mheán Fómhair agus beidh cúrsaí ar fáil ag na leibhéil seo a leanas de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí: Leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1) agus Leibhéal 5 (meánleibhéal 2). Chun leagan digiteach de bhróisiúr an chúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo.


Cuirfear tús leis an gcúrsa ag Leibhéal 3 Dé Máirt, 24 Meán Fómhair, leis an gcúrsa ag Leibhéal 4 an lá dár gcionn, agus leis an gcúrsa ag Leibhéal 5 Déardaoin, 26 Meán Fómhair. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang trí huaire an chloig (le linn uaireanta oibre) lá sa tseachtain ar feadh deich seachtaine. Le cois na seisiún sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna a bheidh déanta acu agus ag ullmhú do na cinn a bheidh fós le teacht.


Chun níos mó eolais a fháil faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil nó chun cóipeanna crua a fháil de bhróisiúr an chúrsa, is féidir teagmháil a dhéanamh le Darren Ó Rodaigh, Stiúrthóir Tráchtála Ghaelchultúir, ag an seoladh darren@gaelchultur.com nó trí ghlaoch ar (01) 484 5224.