Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

An nuacht is déanaí ó ClubLeabhar.com


Leabhar mhí an Mheithimh


Is é an bailiúchán ilghnéitheach gearrscéalta Gearrscéalta ár Linne atá roghnaithe mar leabhar mhí an Mheithimh ar ClubLeabhar.com, club leabhar Gaeilge ar líne Ghaelchultúir.


Rogha de na gearrscéalta is fearr a foilsíodh sa Ghaeilge le tríocha bliain anuas atá in Gearrscéalta ár Linne agus is ardán é an cnuasach do chuid de na gearrscéalaithe is fearr atá ag saothrú sa seánra sin. Roghnaíodh cúig scéal is fiche don chnuasach a thabharfaidh blaiseadh don léitheoir den saibhreas atá le fáil i ngearrscéalaíocht chomhaimseartha na Gaeilge.


Ag labhairt dó le Diarmuid Ó Mathúna ó ClubLeabhar.com le déanaí, dúirt eagarthóir an leabhair, Brian Ó Conchubhair, ar Ollamh Comhlach é le Litríocht agus le Teanga na Gaeilge in Ollscoil Notre Dame, go bhfuil traidisiún láidir gearrscéalaíochta sa Ghaeilge agus go bhfuil pobal láidir léitheoireachta ag na gearrscéalta sin. Chuir sé béim faoi leith ar an ngliceas, an greann agus an éagsúlacht atá i ngearrscéalta na linne seo agus atá le feiceáil go soiléir sa chnuasach. Is féidir blaiseadh beag a fháil den agallamh sin a fháil ach cliceáil ar an gcnaipe seinnte san fhíseán seo thíos.Tá an t-agallamh iomlán, gluais chuimsitheach do Gearrscéalta ár Linne agus sliocht ón leabhar le fáil ar ClubLeabhar.com anois.


Mura bhfuil tusa cláraithe mar bhall de ClubLeabhar.com go fóill, is féidir é sin a dhéanamh anois díreach ach cliceáil ar an nasc seo! Tá an bhallraíocht saor in aisce agus ní thógfaidh sé ach nóiméad nó dhó ort clárú. Ansin, beidh fáil agat ar na gluaiseanna, na hagallaimh agus sleachta as na leabhair ar fad atá roghnaithe againn go dtí seo.Leabhair na chéad sraithe eile


Beidh ClubLeabhar.com ag glacadh sosa don samhradh agus cuirfear tús leis an gcéad sraith eile i mí Mheán Fómhair. Faoi láthair, táimid i mbun liosta leabhar na chéad sraithe eile a chur le chéile agus, chuige sin, táimid ag lorg do chomhairle.


Ba mhaith linn moltaí a fháil ó dhaoine ar baill iad de ClubLeabhar.com agus ó dhaoine nach baill iad go fóill. Má tá leabhar Gaeilge ar bith a thaitin go mór leatsa agus ba cheart, dar leat, a roghnú mar leabhar na míosa don tsraith atá romhainn, bheimis fíorbhuíoch ach sonraí an leabhair sin a fháil ag an seoladh eolas@clubleabhar.com, nó ar fhóram ClubLeabhar.com. Fiú mura a bhfuil agat ach tuairim maidir leis na saghsanna leabhar ba mhaith leat a fheiceáil sa chéad sraith eile, bí i dteagmháil linn.