Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Comórtas


Tá trí shíntiús do chúrsaí EPV Ghaelchultúir ar an suíomh ríomhfhoghlama ranganna.com á dtairiscint mar dhuaiseanna do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo.


Tá na cúrsaí samhraidh seo, a gcuirfear tús leo an 1 Iúil, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile, agus beidh gach múinteoir a thabharfaidh faoi chúrsa go críochnúil i dteideal trí lá Saoire Phearsanta Bhreise (EPV) a thógáil. Tá tuilleadh eolais faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir ar fáil ach cliceáil anseo.


Mura bhfuil cúrsa EPV oiriúnach duitse, tá rogha ann síntiús sé mhí do cheann amháin de na cúrsaí ar líne seo a leanas á roghnú ina áit:

Gaeilge gan Stró! - Beginners Level
Gaeilge gan Stró! - Lower Intermediate Level
Gramadach gan Stró!

Más mian leatsa cur isteach ar an gcomórtas, seol teachtaireacht ríomhphoist agus “Comórtas” mar theideal uirthi chuig eolas@gaelchultur.com roimh deireadh an lae, Dé Domhnaigh, 30 Meitheamh. Cuir in iúl cé acu cúrsa ba mhaith leat a dhéanamh agus freagair an cheist seo a leanas:

Cé mhéad cúrsa EPV atá ar fáil ar ranganna.com an samhradh seo?

Fógrófar na buaiteoirí sa chéad eagrán eile den nuachtlitir seo.