Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Nasc na míosa


Tá taighde déanta in Ollscoil Granada agus in Ollscoil York in Toronto a léiríonn go mbíonn cuimhne fheidhmiúil níos fearr ag páistí dátheangacha ná mar a bhíonn ag páistí aonteangacha. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an gcineál seo cuimhne mar go bhfuil ról lárnach aici i réimse leathan gníomhaíochtaí, áireamh ó mheabhair agus léamhthuiscint ina measc.


Chun preaseisiúint a léamh a d’eisigh Ollscoil Granada faoin taighde, cliceáil anseo. Is féidir teacht ar alt níos cuimsithí faoin taighde, a foilsíodh sa Journal of Experimental Child Psychology, ach cliceáil anseo.