Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Amhrán na míosa


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán Ultach “Molly na gCuach Ní Chuilleanáin” atá againn an mhí seo. Seo leagan an amhránaí Chiarraíoch Muireann Nic Amhlaoibh den amhrán. Is é an ceoltóir Donnchadh Gough, atá sa ghrúpa Danú le Muireann, atá ag tabhairt tionlacain di ar an mbodhrán.Tá “Molly na gCuach Ní Chuilleanáin” le fáil ar an albam Seanchas, a d’eisigh Danú sa bhliain 2010. Chun an t-albam a cheannach, cliceáil anseo.Ar meisce ní théim níos mó, I won’t go drinking any more,
Braon leanna go deo ní bhlaisfidh mé, A drop of beer I’ll never taste again,
Ó chaill mé mo chailín beag óg, Since I lost my young little girl,
Do chuireadh im' phócaí an t-airgead. Who used to put money in my pocket.

CurfáChorus
Is fada liom uaim í, uaim í, I miss her a lot, a lot,
Is fada liom uaim í ó d'imigh sí, I miss her a lot since she left.
Is fada liom thíos agus thuas í, I miss her a lot when I’m down and up,
Molly na gcuach Ní Chuilleanáin. Molly Cullinane of the ringlets.

Déanfaidh mé tigh ar an ard, I’ll build a house on the hillock,
Is beidh ceithre ba bainne breaca agam. And I’ll have four speckled milk cows.
Ní ligfidh mé aon duine dá gcomhair, I won’t let anyone near them,
Go dtiocfaidh Moll óg Ní Chuilleanáin. Until young Moll Cullinane comes.

CurfáChorus

Dá mbeinnse i ndeacair an bháis, If I were in death’s distress,
Is na daoine ag rá nach dtiocfainn as, And if people were saying I wouldn’t recover from it.
Ní dhéanfainn mo thiomna go brách, I would never make my will,
Go dtiocfadh Moll bhán Ní Chuilleanáin. Until white-haired Moll Cullinane came.

CurfáChorus

Bhíos-sa lá ar an gcoill, I was in the woods one day,
Is do tharla dom soilse bhrádóige. And I met with a pretty girl.
Dhéanfadh sí marbhán beo, She would bring a dead person back to life,
Nó buachaill deas óg den tseanduine. Or make a beautiful young boy of the old man.

CurfáChorus

Is fada liom thíos agus thuas í, I miss her a lot when I’m down and up,
Molly na gcuach Ní Chuilleanáin. Molly Cullinane of the ringlets.