Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Cúrsa Gaeilge d'Iarratasóirí Hibernia
Tá Gaelchultúr ag eagrú cúrsa Gaeilge dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Ard-Dioplóma Ealaíon sa Bhunoideachas le Hibernia. Díreofar sa chúrsa seo ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirfear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Beidh fáil ag na rannpháirtithe uile ar chúrsa ar líne freisin: Cúrsa Gaeilge d'Iarratasóirí Hibernia.
Tá dhá rogha ar fáil dóibhsean ar mian leo an cúrsa a dhéanamh:
Rogha 1: Freastal ar rang dhá uair an chloig sa seomra ranga oíche sa tseachtain, thar ocht seachtaine, i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Beidh na seisiúin seo ar siúl tráthnóna Dé Céadaoin, 7.00–9.00 p.m., ar na dátaí seo a leanas: 3 Iúil, 10 Iúil, 17 Iúil, 24 Iúil, 31 Iúil, 7 Lúnasa, 14 Lúnasa agus 21 Lúnasa 2013.
Rogha 2: Freastal ar dhá sheisiún sa seomra ranga a bheidh ar siúl Dé Sathairn, 6 Iúil, agus Dé Sathairn, 24 Lúnasa 2013, i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Lena chois sin, cuirfear rang beo dhá uair an chloig ar fáil ar líne oíche sa choicís. Beidh na ranganna beo ar líne ar siúl oíche Dé Máirt (16/7, 30/7, 13/8) nó oíche Dé Céadaoin (17/7, 31/7, 14/8), idir 7.00 p.m. agus 9.00 p.m.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe i gcás rogha 1: Dé Céadaoin, 3 Iúil 2013
Dáta tosaithe i gcás rogha 2: Dé Sathairn, 6 Iúil 2013Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge
Tá dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí iar-bhunscoile atá ag múineadh i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge á eagrú ag COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) i gcomhar le Gaelchultúr don chúigiú bliain as a chéile an samhradh seo. Mairfidh an dianchúrsa cúig lá agus beidh sé ar siúl i Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath, idir 12 agus 16 Lúnasa 2013.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ach glaoch ar (01) 484 5220, scríobh chuig eolas@gaelchultur.com nó cuairt a thabhairt ar gaelchultur.com.
Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ach cliceáil anseo.
Dátaí: 12-16 Lúnasa 2013Ranganna Oíche Gaeilge an fhómhair
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le sé leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair an tseachtain dar tosach 23 Meán Fómhair 2013. Is i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: an tseachtain dar tosach 23 Meán Fómhair 2013Ranganna Gaeilge beo ar líne
Cuirfear tús le ranganna beo ar líne Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 23 Meán Fómhair 2013 agus is iad na leibhéil a bheidh ar fáil ná Bunrang 1, Bunrang 2 agus Meánrang 1. Rang dhá uair an chloig oíche amháin sa tseachtain a bheidh i gceist ar feadh deich seachtaine.

LeibhéalOícheAg tosúAmAmchrios
Bunrang 1Dé Luain23/09/137.00–9.00 p.m.Am na hÉireann
Bunrang 1Dé Máirt24/09/137.00–9.00 p.m.PST (Meiriceá/Ceanada)
Bunrang 1Dé Máirt24/09/137.00–9.00 p.m.EST (Meiriceá/Ceanada)
Bunrang 2Dé Luain23/09/137.00–9.00 p.m.Am na hÉireann
Bunrang 2Dé Céadaoin25/09/137.00–9.00 p.m.PST (Meiriceá/Ceanada)
Bunrang 2Dé Céadaoin25/09/137.00–9.00 p.m.EST (Meiriceá/Ceanada)
Meánrang 1Déardaoin26/09/137.00–9.00 p.m.Am na hÉireann
Meánrang 1Déardaoin26/09/137.00–9.00 p.m.PST (Meiriceá/Ceanada)
Meánrang 1Déardaoin26/09/137.00–9.00 p.m.EST (Meiriceá/Ceanada)

Dáta tosaithe na gcúrsaí: an tseachtain dar tosach 23 Meán Fómhair 2013
Teagmhálaí: (01) 484 5224 / darren@gaelchultur.comTeastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4 agus 5
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag Leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1) agus Leibhéal 5 (meánleibhéal 2) de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an fómhar seo.
Le cois seisiún teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga, do na measúnuithe leanúnacha agus don scrúdú ceannchúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne
Rogha 2: Ranganna intí agus foghlaim ar líne
Rogha 3: Ranganna beo ar an idirlíon agus foghlaim ar líne
Fad an chúrsa: 10 seachtaine
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe: Dé Máirt, 24 Meán Fómhair 2013 (Leibhéal 3), Dé Céadaoin, 25 Meán Fómhair 2013 (Leibhéal 4) nó Déardaoin, 26 Meán Fómhair 2013 (Leibhéal 5)Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Féile Ealaíne an Earagail
Beidh Féile Ealaíne an Earagail ar siúl idir Dé hAoine, 21 Meitheamh agus Dé Domhnaigh, 21 Iúil 2013, in ionaid éagsúla i nDún na nGall. Beidh neart imeachtaí cultúrtha ar siúl le linn fhéile na bliana seo, ceolchoirmeacha agus seisiúin cheoil, taispeántais damhsa, léamha filíocht, drámaí agus seónna puipéad ina measc.
Tuilleadh eolais ...
Seoladh ríomhphoist: info@eaf.ie
Uimhir ghutháin: (074) 916 8800
Dátaí: Dé hAoine, 21 Meitheamh - Dé Domhnaigh, 21 Iúil 2013
Ionad: cinn éagsúla i nDún na nGallPicnic Bhliantúil Dhaltaí na Gaeilge
Beidh picnic bhliantúil Dhaltaí na Gaeilge ar siúl Dé Sathairn, 29 Meitheamh.
Tuilleadh eolais ...
Teagmhálaí: Liam Guidry – 001 732 571 1988 / daltai1@daltai.com
Dáta: Dé Sathairn, 29 Meitheamh 2013
Ionad: Monmouth Park Race Track, Oceanpark, New JerseySteeple Sessions
Tá sraith ceolchoirmeacha dar teideal The Steeple Sessions á reáchtáil san Eaglais Úinitéireach ar Fhaiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2, i rith an tsamhraidh. Bíonn na himeachtaí ar siúl gach tráthnóna Dé Máirt agus Déardaoin agus bíonn aíonna difriúla i láthair gach seachtain, idir cheoltóirí, dhamhsóirí agus amhránaithe. Le linn shraith na bliana seo, beidh seisiún ceoil ar siúl i gClub Chonradh na Gaeilge gach dara Aoine (saorchead isteach).
Tuilleadh eolais ...
Uimhir ghutháin: (01) 678 8470
Seoladh ríomhphoist: dublin@steeplesessions.com
Dátaí na gceolchoirmeacha: Gach tráthnóna Dé Máirt agus Déardaoin i rith an tsamhraidhScoil Samhraidh Willie Clancy
Beidh Scoil Samhraidh Willie Clancy ar siúl Dé Sathairn, 6 Iúil - Dé Domhnaigh, 14 Iúil 2013, i Sráid na Cathrach, Contae an Chláir.
Tuilleadh eolais ...
Seoladh ríomhphoist: angleann@oceanfree.net
Dátaí: Dé Sathairn, 6 Iúil - Dé Domhnaigh, 14 Iúil 2013
Ionad: Sráid na Cathrach, Contae an ChláirScoil Samhraidh Mhic Reachtain
Beidh Scoil Samhraidh Mhic Reachtain ar siúl idir Dé Luain, 22 Iúil agus Déardaoin, 1 Lúnasa 2013, i dtuaisceart Bhéal Feirste. Reáchtálfar neart imeachtaí cultúrtha le linn na scoile, ranganna Gaeilge, ceolchoirmeacha, agus ceardlanna ealaíne, ceoil agus drámaíochta ina measc.
Tuilleadh eolais ...
Seoladh ríomhphoist: eolas@mhicreachtain.com
Uimhir ghutháin: 0044 (0)28 9074 9688
Dátaí: Dé Luain, 22 Iúil - Déardaoin, 1 Lúnasa 2013
Ionad: cinn éagsúla i mBéal FeirsteCúrsa Tumoideachais Dhaltaí na Gaeilge
Beidh cúrsa tumoideachais Gaeilge á reáchtáil ag Daltaí na Gaeilge idir Dé Domhnaigh, 25 Lúnasa, agus Dé Sathairn, 31 Lúnasa.
Tuilleadh eolais ...
Teagmhálaí: Liam Guidry – 001 732 571 1988
Dátaí: Dé Domhnaigh, 25 Lúnasa – Dé Sathairn, 31 Lúnasa 2013
Ionad: Esopus, Nua–Eabhrac