Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Amhrán na míosa: Níl sé ina lá


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán “Níl sé ina lá” atá againn daoibh an mhí seo. Seo leagan den amhrán atá ag Clannad, an grúpa cáiliúil as Gaoth Dobhair i nGaeltacht Dhún na nGall.

Chuaigh mé isteach i dteach aréir, I went into a (public) house last night,
D'iarr mé cairde ar mhnaoi an leanna.And I asked the barwoman for credit.
Dúirt sí liom, “Ní bhfaighidh tú deoir,She said to me, “You won't get a drop,
Buail an bóthar is gabh ’n abhaile.” Hit the road and go home.”

CurfáChorus
Níl sé ina lá, ná ’na lá,It's not yet day, not day at all,
Níl sé ina oíche ná ’na mhaidin.It's not the night nor yet the morning.
Níl sé ina lá, ná ’na lá,It's not yet day, not day at all,
Solas ard atá sa ghealaigh.A high light is in the moon.

Chuir mé féin mo lámh i mo phóca, I put my hand in my pocket,
Is d'iarr mé briseadh coróin uirthi. And I asked for the change of a crown.
Dúirt sí liom, “Buail an bord, She said to me, “Sit down at the table,
Is bí ag ól anseo go maidin.” And drink here until the morning.”

CurfáChorus

“Éirigh i do shuí, a fhear an tí,“Rise up, man of the house,
Cuir ort do bhríste is do hata,Put on your trousers and your hat,
Go gcoinne tú ceol leis an duine cóir, ’til you keep music with the good person,
A bheas ag ól anseo go maidin.” Who'll be drinking here until morning.”

CurfáChorus

“Éirigh i do shuí, a fhear an tí,“Rise up, man of the house,
Cuir ort do bhríste is do hata,Put on your trousers and your hat,
Go gcoinne tú ceol leis an duine cóir, ’til you keep music with the good person,
A bheas ag ól anseo go maidin.” Who'll be drinking here until morning.”

CurfáChorus