Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir: Scoláireacht agus próiseas iontrála


Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an chéad chúrsa iarchéime de chuid Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, á thairiscint ag an institiúid nuabhunaithe seo den tríú huair ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh.


I mbliana, cuirfear scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a bhainfidh áit amach ar an gcúrsa.


“Cosnaíonn sé €4,485 an Dioplóma Iarchéime a dhéanamh,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, “mar sin, deis iontach a bheidh sa scoláireacht seo do dhuine éigin nach mbeadh in acmhainn an cúrsa a dhéanamh gan tacaíocht dá leithéid. Tá an dioplóma ag leibhéal 9 ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus tá cáilíocht ag an leibhéal sin an-luachmhar don té atá ag iarraidh post Gaeilge a bhaint amach nó ardú céime a fháil.”


Iarrtar orthusan a bhfuil suim acu cur isteach ar an scoláireacht an fhoirm chuí a chomhlánú agus í a sheoladh isteach le foirm iarratais an chúrsa. Tá an fhoirm don scoláireacht le fáil anseo agus thíos, agus tá foirm iarratais an chúrsa mar chuid den bhróisiúr a bhfuil teacht air anseo.


Foirm iarratais don scoláireacht


Is féidir teacht ar eolas breise faoin Dioplóma freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Is é an spriocdháta d’iarratais ná Dé Máirt, 1 Meán Fómhair 2015.


Maireann cúrsa an Dioplóma trí sheimeastar ar fad agus tá sé dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Rachaidh an cúrsa chun sochair freisin dóibhsean ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh.


Bíonn léachtaí agus ranganna teagaisc an chúrsa ar siúl Satharn amháin sa mhí i gceanncheathrú Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus dá bhrí sin is féidir le daoine as gach cearn den tír tabhairt faoin gclár (bhí mac léinn as Toraigh agus mac léinn as Gaeltacht Chiarraí sa chéad ghrúpa a rinne an cúrsa, mar shampla).


Beidh seisiún eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar siúl i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 ag na hamanna agus ar an dá dháta seo a leanas:

6.00–7.00pm, Dé Máirt, 25 Lúnasa 2015
12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 29 Lúnasa 2015

Ní gá dóibhsean ar mian leo freastal ar cheann de na seisiúin eolais thuas áit a chur in áirithe roimh ré.