Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Cúrsaí EPV Ghaelchultúir do mhúinteoirí bunscoile: roinnt Ceisteanna Coitianta


I mbliana, tá 12 chúrsa EPV ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr do mhúinteoirí bunscoile – an líon is mó cúrsaí dá leithéid atá curtha ar fáil ag an gcomhlacht samhradh ar bith ó cuireadh tús leo sé bliana ó shin. €69 an táille atá ar gach cúrsa agus is féidir le múinteoirí clárú dóibh anois.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheann ar bith de na cúrsaí, chun triail a bhaint as aonad samplach nó chun an cúrsa a chur in áirithe, cliceáil ar an teideal cuí faoi Cheist 2 nó faoi Cheist 3 thíos.Ceisteanna Coitianta a bhíonn ag múinteoirí

Seo thíos roinnt Ceisteanna Coitianta a chuirtear gach bliain maidir le cúrsaí EPV Ghaelchultúir.


1. Cén áit a bhfuil fáil ar chúrsaí EPV ar líne Ghaelchultúir?

Tá fáil orthu ar shuíomh ríomhfhoghlama an chomhlachta, ranganna.com.


2. An bhfuil cúrsaí úrnua ar bith á dtairiscint ag Gaelchultúr i mbliana?

Tá – tá trí cinn nua againn. Seo iad na cúrsaí atá i gceist:

Gníomhaíochtaí Gasta: Topaicí 1–5 den Churaclam (2015)
Gníomhaíochtaí Gasta: Topaicí 6-10 den Churaclam (2015)
Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile (2015)

3. Cad iad na cúrsaí eile atá á dtairiscint agaibh?

Seo iad na naoi gcúrsa eile atá ar fáil i mbliana:

Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga (2015)
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha (2015)
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2 (2015)
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4 (2015)
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6 (2015)
Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2015)
Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2015)
Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2015)
Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga (2015)

4. Cathain is féidir liom tús a chur leis an gcúrsa?

Am ar bith ó thús mhí Iúil ar aghaidh. Ní mór duit an cúrsa a dhéanamh am éigin idir 1 Iúil 2015 agus 21 Lúnasa 2015 chun Saoire Phearsanta Bhreise de thrí lá a thuilleamh.


5. Cathain a chaithfidh mé a bheith críochnaithe leis an gcúrsa?

Faoi 21 Lúnasa 2015. Idir 1 Iúil agus 21 Lúnasa, is fútsa atá sé cinneadh a dhéanamh cathain is mian leat staidéar a dhéanamh ar ábhar an chúrsa.


6. An féidir liom níos mó ná cúrsa amháin a dhéanamh?

Is féidir, cinnte! De réir rialacha na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le cúrsaí ar líne, tabharfar trí lá EPV do rannpháirtithe a chríochnóidh cúrsa amháin ar líne, ceithre lá EPV dóibhsean a chríochnóidh dhá chúrsa ar líne agus cúig lá EPV dóibh siúd a chríochnóidh trí chúrsa ar líne.


7. An féidir liom tabhairt faoin gcúrsa ar mo ghuthán cliste nó ar mo ríomhaire táibléid, e.g. iPad?

Oibríonn ranganna.com, suíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ar ghléasanna móibíleacha anois, mar sin is féidir na cúrsaí EPV a dhéanamh ar ríomhairí táibléid nó ar ghutháin chliste am ar bith in áit ar bith a fhad agus atá ceangal idirlín agat.


8. Cé mhéad uair an chloig is gá dom a chaitheamh ag déanamh staidéir ar ábhar cúrsa?

Timpeall fiche uair an chloig.


9. An i nGaeilge nó i mBéarla atá ábhar na gcúrsaí scríofa?

Is cúrsaí dátheangacha iad – tá aistriúchán Béarla curtha ar fáil de gach abairt Ghaeilge atá iontu.


10. An mbeidh orm an cheist idirghníomhach ag deireadh gach modúil a fhreagairt as Gaeilge?

Ní bheidh. Molaimid duit Gaeilge a úsáid i do chuid freagraí oiread agus is féidir, ach tá cead agat Béarla a úsáid más gá.


11. Má dhéanaim cúrsa, cén uair a gheobhaidh mé mo theastas?

I ndiaidh duit an cúrsa a chur i gcrích, déanfaidh foireann Ghaelchultúir caighdeán do chuid oibre a mheas. Má bhíonn tú tar éis coinníollacha an chúrsa a chomhlíonadh, déanfar tú a fhaomhadh taobh istigh de thrí lá. Gheobhaidh tú ríomhphost nuair a bheidh sé sin déanta agus beidh tú in ann do theastas a phriontáil ón suíomh am ar bith ina dhiaidh sin.


12. Cén fáth ar cheart dom cúrsa a dhéanamh le Gaelchultúr thar dream ar bith eile?

Is saineolaithe muid ar mhúineadh na teanga, ar chruinneas na Gaeilge agus ar an gcur chuige cumarsáideach agus ní bhfaighidh tú cúrsa Gaeilge áit ar bith ar líne a bheidh inchurtha leis na cúrsaí atá á dtairiscint againne. Is iad ár gcúrsaí EPV do mhúinteoirí bunscoile an bealach is fearr le cur le do chuid scileanna teanga agus le bealaí níos éifeachtaí a fhoghlaim chun an teanga a mhúineadh.


13. Cén áit a bhfuil fáil ar eolas breise faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir?

Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chuig eolas@ranganna.com, nó glaoigh ar (1890) 252 900 nó ar (01) 484 5220.