Nuachtlitir #31: Iúil 2015

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta den chéad uair in RTÉ


Ag ócáid a reáchtáladh ar an 16 Meitheamh, bhronn Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, Éamonn Ó Dónaill, teastais ar an gcéad ghrúpa mac léinn a thug faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) in RTÉ.


Is cúrsa creidiúnaithe é an TGG a thugann deis d’fhostaithe de chuid na hearnála poiblí sainteanga a fhoghlaim a bhaineann go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta a bhaint amach ag an am céanna. Tá an clár dírithe ar na fostaithe sin a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar mian leo a bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil.


Naonúr fostaithe de chuid RTÉ a ghnóthaigh an TGG ag leibhéal 4 agus bhain siad le réimse rannóg. Ag labhairt dó i nGaeilge le linn na hócáide, mhol Gerry Moloney, Bainisteoir Foghlama agus Forbartha RTÉ, an grúpa go mór as a ndíograis agus rinne comhghairdeas leo as an gcáilíocht a bhaint amach.
Tar éis dó na teastais a bhronnadh, bhí an méid seo le rá ag Éamonn Ó Dónaill:


“Bíonn sé mar sprioc ag Gaelchultúr i gcónaí a chinntiú go mbaineann na foghlaimeoirí sult as ár gcuid ranganna agus go dtéann an tréimhse a chaitheann siad linn i bhfeidhm orthu ar bhealach an-dearfach. Bímid ag iarraidh níos mó muiníne a thabhairt dóibh maidir le labhairt na Gaeilge agus iad a spreagadh leis an teanga a úsáid chomh minic agus is féidir, go háirithe san ionad oibre.”


Mhol sé na mic léinn go hard as a gcuid oibre agus dúirt sé go raibh sé dóchasach go mbeadh níos mó cúrsaí á reáchtáil in RTÉ amach anseo.


“Tá an-áthas orm go raibh an deis seo ag Gaelchultúr an TGG a chur ar fáil in RTÉ,” a dúirt sé, “agus tá súil agam nach bhfuil anseo ach an tús le comhoibriú idir an dá eagraíocht.”


Cuirfear tús leis an gcéad chúrsa eile de chuid an TGG i mí Mheán Fómhair, agus is cúis áthais é do Ghaelchultúr go mbeidh leibhéal 6 á thairiscint den chéad uair. Tá níos mó eolais le fáil faoi chlár an fhómhair ach cliceáil anseo.