Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Ar mhaith leat sainchúrsa Gaeilge a reáchtáil i d’eagras? Is féidir le Gaelchultúr cuidiú leat!


Is é Gaelchultúr an soláthraí is mó sainchúrsaí oiliúna Gaeilge don earnáil phoiblí, agus ó bhí 2005 ann táimid tar éis cúrsaí a fhorbairt agus a reáchtáil i mbreis agus 100 eagras stáit. Is é sprioc na gcúrsaí seo cabhrú le heagraíochtaí a gcuid dualgas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.


Bíonn formhór na sainchúrsaí a reáchtálann Gaelchultúr dírithe ar na baill foirne sin a mbíonn teagmháil rialta acu leis an bpobal, agus an aidhm a bhíonn leis an oiliúint ná cur ar chumas na rannpháirtithe déileáil go héifeachtach le custaiméirí trí Ghaeilge. Tá cúrsaí curtha le chéile againn chomh maith d’fhostaithe ar gá dóibh caighdeán ard Gaeilge a bhaint amach chun gur féidir leo a gcuid oibre a dhéanamh sa teanga sin.


“Murab ionann agus gnáthchúrsaí teanga Ghaelchultúir, tá na cúrsaí seo dírithe i bhfad níos mó ar shainriachtanais gach eagraíochta,” arsa Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir. “Is féidir iad a reáchtáil istigh san eagras ag leibhéil éagsúla agus is féidir amanna agus fad na ranganna a chur in oiriúint go hiomlán do chlár ama na heagraíochta. Anuas air sin, is féidir le Gaelchultúr stór focal agus frásaí úsáideacha a bhailiú, a thaifeadadh agus a chur ar fáil do rannpháirtithe go hidirghníomhach ar líne nó ar dlúthdhiosca.”


Mar sin, más ag lorg na bhfocal cuí Gaeilge le feidhmiú ag searmanas pósta sa chlárlann atá tú, ag iarraidh turas a threorú timpeall seanteach Seoirseach nó díreach ag iarraidh cúrsaí cuntasaíochta nó cánach a phlé, is féidir le Gaelchultúr sainchúrsa Gaeilge a chumadh as an nua le freastal ort féin agus ar do chuid comhghleacaithe.


Chun níos mó eolais a fháil faoi shainchúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir, tabhair cuairt ar www.gaelchultur.com, glaoigh ar Dhiarmuid Ó Mathúna ag an uimhir (01) 484 5225 nó seol teachtaireacht ríomhphoist chuig diarmuid@gaelchultur.com.