Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Imeachtaí Gaeilge: Féile Ealaíne an Earagail


Le seacht mbliana is fiche anuas tá na sluaite ag triall ar Dhún na nGall le linn an tsamhraidh chun taitneamh a bhaint as Féile Ealaíne an Earagail, féile dhátheangach ildisciplíneach a reáchtáiltear in ionaid éagsúla feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Cuirfear tús leis an bhféile i mbliana Dé hAoine, 10 Iúil, agus leanfaidh sí ar aghaidh go dtí Dé Domhnaigh, 26 Iúil.


Beidh an fhéile ar siúl in go leor ionad éagsúil ar feadh an chósta, agus reáchtálfar imeachtaí in idir amharclanna agus ghailearaithe nuathógtha, i hallaí pobail, agus amuigh faoin spéir sna coillte agus ar an trá.


Reáchtáiltear Féile Ealaíne an Earagail ar mhaithe leis an gceol agus leis na healaíona a cheiliúradh, agus bíonn réimse an-leathan d’imeachtaí ar siúl lena linn: ceolchoirmeacha agus seisiúin cheoil; imeachtaí amharcealaíon; cláir sorcais agus drámaíochta; an focal labhartha; scannáin; imeachtaí dírithe ar theaghlaigh agus ar pháistí; agus ceardlanna éagsúla. Is é aidhm na féile ná scoth na gceoltóirí agus na n-oirfideach a mhealladh chuig an gceantar ó chian is ó chóngar, agus eispéireas saibhir a chur ar fáil i dtimpeallacht álainn dhraíochtúil.


I mbliana, beidh meascán de chineálacha éagsúla ceoil á sheinm le linn na féile, agus beidh idir cheoltóirí dúchasacha agus cheoltóirí idirnáisiúnta ag glacadh páirte inti, iad seo ina measc: Toumani Diabate agus Liam Ó Maonlaí; Dónal Lunny agus Cor Thaobh a Leithid; The Henry Girls agus the Fox Hunt; Altan; Mundy; agus Cór Soiscéalach Inis Eoghain le Moya Brennan.


Tá go leor ar siúl dóibh siúd nach bhfuil spéis mhór acu sa cheol, áfach. Más maith leat a bheith amuigh ag siúl faoin aer, ba chóir duit páirt a ghlacadh in “An Tírdhreach Beo”, sraith de shiúlóidí cultúrtha treoraithe i dtírdhreach Dhún na nGall. Má tá daoine beaga leat, seans go mbeadh fonn orthu féachaint ar cheann de na scannáin a bheidh á léiriú ag Púca Puppets, Béírín Beag Buí, An Scéalaí Lochlannach Mamó MaryNa Luchóga agus na hEilifintí. Agus is cinnte go mbainfidh gach uile dhuine taitneamh as “Loinnir”, taispeántas oíche de dhealbha solais mórscála, á chur i láthair ag an gCosán Glas.


Ní dhéanfar faillí sna cainteoirí Gaeilge ach oiread – beidh roinnt imeachtaí lán-Ghaeilge agus dátheangacha ar siúl le linn na féile, agus tá cuma thar a beith spéisiúil ar chuid acu. Beidh taispeántas ealaíne ina dtabharfar léargas ar shaol mhuintir Thoraí á sheoladh ag Mícheál Mac Aoidh ó Ealaín na Gaeltachta ar an 11 Iúil. Beidh oíche filíochta agus cheoil á cur i láthair ag Cathal Ó Searcaigh, file, ar an 16 Iúil, agus ceardlann comhrá faoin bhfilíocht agus faoi thraidisiún na mbard i saol an lae inniu ar siúl ar an 22 Iúil. Ná caill amach, ach oiread, ar an “Oíche Airneáil” a bheidh ar siúl an 17 Iúil, ina mbeidh cuid de na hamhránaithe is fearr as Uibhist a Thuaidh, Uibhist a Theas agus Gaeltacht Ghaoth Dobhair ag tabhairt blaiseadh don lucht éisteachta de shaibhreas amhránaíochta na hAlban agus na hÉireann.


Tá an t-eolas ar fad faoi na himeachtaí seo, agus go leor imeachtaí eile nach iad, ar fáil i mbróisiúr Fhéile Ealaíne an Earagail, agus ar shuíomh gréasáin na féile, www.eaf.ie.