Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Nasc na míosa: meetup.com


Is é atá in meetup.com ná tairseach líonra shóisialta ar ar féidir teacht ar eolas faoi ghrúpaí a thagann le chéile i gceantair éagsúla ar fud an domhain – chun freastal ar imeachtaí le chéile, cuir i gcás, nó chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí éagsúla. Tugann an suíomh deis do na baill grúpaí a lorg a bhaineann lena n-ábhair spéise féin (polaitíocht, leabhair, peataí, ceol agus aclaíocht, mar shampla), ballraíocht a bhaint amach saor in aisce sna grúpaí sin agus bualadh le daoine eile a bhfuil suim acu sna nithe céanna.


Agus an t-alt seo á scríobh, tá 53 ghrúpa luaite faoi “Irish Language” ar an suíomh, ina bhfuil 8,762 ball, agus tá na grúpaí seo lonnaithe i 44 chathair in ocht dtír éagsúla. I measc na gcathracha taobh amuigh d’Éirinn ina bhfuil grúpaí, tá Londain, Toronto, Nua-Eabhrac agus Melbourne. Tá áit lárnach ag an nGaeilge i gcuid de na grúpaí seo agus áit níos imeallaí aici i ngrúpaí eile.


Is féidir le haon duine meetup a bhunú ar an suíomh agus gearrtar táille $30 gach sé mhí ar riarthóir an ghrúpa. Ní gá do ghnáthbhaill aon táille a íoc.


Is deis iontach iad na meetups Gaeilge dóibhsean ar mian leo bualadh le daoine a bhfuil suim acu sa teanga nó dóibhsean atá ag iarraidh a gcuid Gaeilge a chleachtadh.