Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

T-léinte, maighnéid chuisneora agus réimse níos leithne cártaí beannachta ar fáil anois ó shiopa Ghaelchultúir


In 2013 rinneadh athnuachan iomlán ar siopa.ie. Roimhe sin bhí thart ar 50 leabhar ar díol ar an suíomh simplí sin, cinn a bhain le cúrsaí agus le tionscadail de chuid Ghaelchultúir amháin. Ó shin tá breis agus 1,000 táirge curtha leis an suíomh agus tá réimse i bhfad níos leithne rudaí i gceist ná díreach leabhair. Is féidir idir bhréagáin, acmhainní teagaisc, chártaí beannachta, cheol agus DVDanna a cheannach anois ar siopa.ie agus níl sárú le fáil ar chaighdeán na seirbhíse ná luas an tseachadta.


“Tá leathnú amach an tsiopa i gcónaí mar sprioc againn,” arsa Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir. “Tá sé tábhachtach dúinn, ní hamháin go mbímid ag freastal ar ár bhfoghlaimeoirí féin, ach go mbímid ag freastal ar riachtanais phobal na Gaeilge i gcoitinne.”


Seoltar táirgí siopa.ie ar fud na cruinne agus bíonn orduithe ag teacht ó phobail Ghaeilge i gCeanada, san Astráil agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá an t-am ar fad. Tá roinnt mhaith ollscoileanna i Meiriceá Thuaidh ag baint úsáid anois as Gaeilge Gan Stró! – Beginners Level mar chuid den siollabas.


“Cloisimid go minic gur bhreá lenár gcuid custaiméirí táirgí Gaelacha a cheannach ach go mbíonn deacrachtaí acu teacht orthu. Is cúis áthais dúinne é, mar sin, a bheith mar nasc idir déantóirí na dtáirgí iontacha Gaelacha agus pobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus ar fud na cruinne,” a deir Diarmuid.


Le déanaí, cuireadh t-léinte agus maighnéid chuisneora leis an rogha táirgí agus rinneadh leathnú amach ar an réimse cártaí atá ar an suíomh. Tá sé mar sprioc ag an gcomhlacht amach anseo go mbeidh na leabhair scoile Ghaeilge ar fad ar díol acu ar siopa.ie agus go mbeidh rogha níos mó fós ag na custaiméirí ar fad a thugann cuairt ar an suíomh, scoileanna ina measc.
Ná déanaigí dearmad súil ghéar a choinneáil ar siopa.ie chun teacht ar na margaí is fearr agus ar na táirgí Gaeilge is úire.