Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

Nasc na míosa - Léigh Linn

Is éard atá in Léigh Linn ná suíomh gréasáin a seoladh ag deireadh 2015 chun léitheoireacht i nGaeilge a chothú agus a chur chun tosaigh. Is tionscadal de chuid Aisling Productions é, agus tá sé maoinithe ag Clár na Leabhar Gaeilge agus urraithe ag The Irish Times.


Is áis léitheoireachta é Léigh Linn. Cuireann sé roinnt caibidlí tosaigh ó leabhair Ghaeilge ar fáil saor in aisce i bhfoirm ríomhleabhair, d’fhonn daoine a spreagadh leis an gcuid sin den scéal a léamh agus ansin dul ar aghaidh agus an leabhar a cheannach. Cuirtear na caibidlí céanna ar fáil freisin ar an suíomh i bhfoirm chlosleabhair, sa chaoi gur féidir le daoine éisteacht leis an téacs agus iad á léamh. Tá gné eile spéisiúil ag baint leis an eispéireas léitheoireachta seo – tá físeán ag dul le gach caibidil ina bhfuil tráchtaireacht Alan Titley ar imeachtaí an scéil go dtí sin.


Faoi láthair ta dhá leabhar ar fáil ar an suíomh: Buille Marfach (2010) le hAnna Heussaff agus Rún an Bhonnáin (2010) le Proinsias Mac a’ Bhaird. Anuas ar na caibidlí, na comhaid fuaime agus na físeáin a bheith ar fáil i gcás an dá leabhar seo tá, leis, réamheolas agus léirmheasanna ar na leabhair agus agallamh leis an mbeirt údar.


Tá sé i gceist ag Léigh Linn níos mó leabhar a chur ar an suíomh de réir a chéile, agus cuirtear fáilte roimh mholtaí maidir leis na leabhair ba chóir a roghnú. Is féidir leat moltaí a chur chuig leighlinn@aislingproductions.com.


Cliceáil anseo chun dul go suíomh Léigh Linn agus is féidir é a leanúint ar Facebook agus ar Twitter freisin.