Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

Rith 2016: maoir ag teastáil


Cuireadh Rith ar bun in 2010 chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun aird a tharraingt ar phobal mór na teanga ar fud fad oileán na hÉireann. Glacann go leor grúpaí éagsúla páirt san imeacht seo, ar rás sealaíochta é a reáchtáiltear gach re bliain le linn Sheachtain na Gaeilge. Bíonn eagraíochtaí, comhlachtaí, scoileanna, clubanna, cumainn, coláistí agus grúpaí nach iad in ann ciliméadar den rás a cheannach, rud a fhágann gurb iadsan a bhíonn chun tosaigh sa rith don chiliméadar sin agus gurb iadsan a iompraíonn an bata speisialta ina mbíonn teachtaireacht ó Uachtarán na hÉireann.


Ta pleananna móra beartaithe do Rith 2016, a mhairfidh aon lá dhéag, a bheidh ag dul trí gach uile chontae ar oileán na hÉireann (féach an léarscáil) agus a mbeidh 30,000 reathaí ag glacadh páirt ann. Cuirfear tús leis an ollrás seo i gCill Droichead i gCo. Chill Dara ar an 4 Márta, agus críochnóidh sé taobh amuigh d’Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath ar an 14 Márta mar a léifear amach teachtaireacht an Uachtaráin.
Tá Rith 2016 ag lorg daoine faoi láthair a bheidh sásta obair dheonach a dhéanamh le linn an imeachta mar mhaoir. Má tá spéis agatsa taisteal timpeall na tíre le foireann Rith 2016, nó díreach cabhrú leo agus iad ag dul trí do chontae féin, líon isteach an fhoirm ar an leathanach seo. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Rith ag www.rith.ie.