Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

Post buan mar Fheidhmeannach Riaracháin le Gaelchultúr


Tá post lánaimseartha mar Fheidhmeannach Riaracháin ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.


Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar obair riaracháin oifige agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.


Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.


Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre.


Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an riarthóir acadúil:

• plé le cliaint an chomhlachta ar an nguthán, ar an ríomhphost agus aghaidh ar aghaidh

• na socruithe cuí a dhéanamh roimh gach cúrsa teanga

• siopa Ghaelchultúir a riar

• déileáil leis na horduithe a bhíonn ar an suíomh siopa.ie, mar aon leis na cinn a fhaightear ar an nguthán.


Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)


Cáilíochtaí/taithí/scileanna inmhianaithe
Cáilíocht iarchéime
Taithí ar mhúineadh teanga
Ardscileanna ríomhaireachta
Taithí ar dhearadh agus ar na meáin dhigiteacha


Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Feidhmeannach Riaracháin
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

nó chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé hAoine, 22 Eanáir 2016


Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com