Nuachtlitir #41: Márta 2018

Nasc na míosa: GradIreland - Do ghairm le Gaeilge


An gcloiseann tú daoine ag rá uaireanta nach bhfuil poist ar bith ar fáil do mhic léinn a bhfuil céim acu sa Ghaeilge? An gcuireann caint mar sin isteach ort? Bhuel, tá faoiseamh i ndán duit má thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin GradIreland!


sraith físeán déanta ag GradIreland i gcomhar le Foras na Gaeilge a léiríonn an réimse leathan deiseanna atá ar fáil do dhaoine a bhfuil ardscileanna Gaeilge acu. Tá daoine faoi agallamh sna físeáin seo atá fostaithe in earnálacha éagsúla - an dlí, an t-oideachas, an gnó agus na meáin chumarsáide ina measc. Labhraíonn na hagallaithe faoi na dualgais atá orthu ina bpost, faoin taithí a bhí acu sular thosaigh siad sa ról sin, faoi na scileanna atá de dhíth orthu don obair, agus faoi na gnéithe den obair is mó a thaitníonn leo. Gheobhaidh tú léargas ar an mbuntáiste a bhí sa Ghaeilge dóibh go dtí seo ina saol oibre chomh maith, agus seans go bhfeicfidh tú duine d'fhoireann Ghaelchultúir!


Má tá gairm trí Ghaeilge uait, tá eolas an-úsáideach le fáil sna físeáin seo. Agus cuirfidh siad ar do shúile duit go bhfuil an saol ar a thoil ag an té a bhfuil Gaeilge mhaith aige/aici!