Nuachtlitir #41: Márta 2018

Comórtas


Tá síntiús bliana do do rogha cúrsa ar ranganna.com á thairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo. Tá réimse leathan cúrsaí ar fáil ar ranganna.com le cabhrú le foghlaimeoirí ar gach leibhéal cumais a gcuid Gaeilge a fheabhsú. Ar na cinn atá ar fáil ar an suíomh tá na cúrsaí mór-ráchairte do mhúinteoirí bunscoile, a bhfuil sé mar aidhm leo cabhrú leis na múinteoirí cur lena gcuid scileanna teanga agus teagaisc.


Tá gach eolas maidir leis na cúrsaí ar fad le fáil ach cliceáil anseo.


Más mian leatsa cur isteach ar an gcomórtas, seol teachtaireacht ríomhphoist agus “Comórtas” mar theideal uirthi chuig eolas@gaelchultur.com faoi mheán oíche, Dé Sathairn, 31 Márta 2018. Ní mór duit an cheist seo a fhreagairt sa ríomhphost:

Ar chríochnú ceachta duit ar ranganna.com, an bhfaigheann tú aiseolas:

(a) tar éis cúig nóiméad?
(b) láithreach?
(c) tar éis uair an chloig?

Fógrófar an buaiteoir sa chéad eagrán eile den nuachtlitir seo.