Nuachtlitir #41: Márta 2018

Ceithre bhealach leis an nGaeilge a cheiliúradh le Gaelchultúr ar Lá Fhéile Pádraig!


1. Margaí speisialta do Lá Fhéile Pádraig 2018

Ar Lá Fhéile Pádraig déantar cultúr na hÉireann a cheiliúradh ar fud na cruinne. Níl bealach ar bith níos fearr leis sin a dhéanamh, dar linne, ná teanga dhúchasach na tíre a úsáid i do shaol laethúil. Táimidne i nGaelchultúr ag iarraidh tacú leis an gceiliúradh sin trí é a dhéanamh níos fusa do dhaoine i ngach cearn den domhan tabhairt faoi Ghaeilge nádúrtha laethúil a fhoghlaim.


Chuige sin beidh lascainí speisialta á gcur ar fáil againn ar ar feadh seachtaine ar ranganna.com, ár suíomh ríomhfhoghlama Gaeilge. Coinnígí súil ar bhur gcuntas ríomhphoist ar an 16 Márta agus gheobhaidh sibh na sonraí ar fad.


2. Comórtas le TG4

Beidh comórtas speisialta á reáchtáil ag TG4 agus Gaelchultúr le ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge agus ar Lá Fhéile Pádraig. Gheobhaidh an buaiteoir síntiús bliana do cheann amháin de na cúrsaí seo a leanas:

Gaeilge gan Stró! – Beginners Level
Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level
Gramadach gan Stró!

Tabhair “Like” do TG4 agus Gaelchultúr ar na meáin shóisialta (Facebook, Twitter agus Instagram) agus is ansin a gheobhaidh tú an t-eolas ar fad maidir le cur isteach ar an gcomórtas.


3. Acmhainní Saor in Aisce

Cuireann Gaelchultúr cúrsaí agus acmhainní foghlama Gaeilge ar an gcaighdeán is airde ar fáil, atá dírithe ar dhaoine fásta ar fud na cruinne a bhfuil spéis acu sa teanga. Is féidir leat an Ghaeilge a fhoghlaim de réir a chéile le Frása an Lae ó Ghaelchultúr, nó tá sraith de 50 físeán againn dar teideal Fís agus Foghlaim a bhfuil sé mar sprioc aici foghlaim na gramadaí a dhéanamh i bhfad níos éasca agus i bhfad níos spraíúla. Tá sonraí mar gheall ar acmhainní ar cabhair iad d’fhoghlaimeoirí, do mhúinteoirí agus do phobal na Gaeilge i gcoitinne ar fáil anseo.


4. Bí i do bhall de ClubLeabhar.com

Is club leabhar Gaeilge ar líne é ClubLeabhar.com, agus tá sé mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm againn chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé.


Tá sé mar pholasaí againn leabhair atá róchasta agus acadúil a sheachaint. Tugtar tús áite d’úrscéalta agus do chnuasaigh gearrscéalta, ach bíonn seánraí eile (filíocht agus leabhair thaistil, cuir i gcás) i gceist ó am go chéile chomh maith. Bíonn meascán ann de leabhair nuafhoilsithe agus clasaicigh atá fós i gcló.


Cad iad na buntáistí a bhaineann le ClubLeabhar.com?
• Tá sé saor in aisce ballraíocht a ghlacadh sa chlub.
• Spreagfaidh sé thú le leabhar Gaeilge a léamh gach mí, agus tá na leabhair le fáil go héasca ar siopa.ie.
• Beidh gluais dhátheangach ar fáil le híoslódáil ó ClubLeabhar.com chun cuidiú leat an leabhar a léamh.
• Beidh deis agat an saothar a phlé le daoine eile san fhóram atá curtha ar fáil ar an suíomh.


Is le maoiniú ó Chlár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge) a chuirtear ClubLeabhar.com ar fáil.