Nuachtlitir #41: Márta 2018

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart


Bliain iontach eile a bhí ann anuraidh don Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, an cúrsa de chuid Ghaelchultúir atá dírithe ar fhostaithe san earnáil phoiblí. Bhí an cúrsa, atá aitheanta ag QQI, cúig bliana ar an bhfód agus bhí an Taoiseach Leo Varadkar TD i measc na ndaoine ar éirigh leo an cháilíocht a bhaint amach le linn na bliana.


Thug an Taoiseach faoin TGG ag Leibhéal 4 le linn sheimeastar an earraigh agus bronnadh an teastas air féin agus ar bheagnach 70 duine eile ag ócáid bhronnta a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath ar an 7 Meán Fómhair.


I measc na n-aíonna speisialta a bhí i láthair ag an mbronnadh agus an ceiliúradh cúig bliana den chúrsa, bhí Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, Mícheál Mac Donncha; Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Cathrach, Owen Keegan; agus Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Séan Ó Coinn.


Ag labhairt dó le linn na hócáide i dTeach an Ardmhéara, dúirt an tUasal Varadkar gur chúis bhróid dó an teastas a bheith bainte amach aige agus gur mhian leis a bheith “ina dhea-shampla” ó thaobh úsáid na Gaeilge de. Dúirt sé go raibh “aistear teanga” ar bun aige agus thug sé cuireadh do dhaoine a shampla a leanúint agus dul ar an “aistear céanna” foghlama leis.


“Rinne mé cinneadh ag tús na bliana seo tabhairt faoin TGG,” a dúirt an tUasal Varadkar, “de bhrí go raibh mé ag iarraidh feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge. Rinne mé staidéar ar an teanga ar scoil, gan amhras, ach cosúil le go leor daoine sa tír seo ní raibh mórán deiseanna agam í a úsáid ó shin agus dá bhrí sin bhí mé go mór as cleachtadh. Mar a dúirt mé sa Dáil roinnt míonna ó shin, tá an-chion agam ar ár dteanga náisiúnta, agus le blianta anuas tá sáriarracht déanta agam feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge.”


Is é an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill a bhronn an teastas ar an Taoiseach agus ar na mic léinn eile a bhain an cháilíocht amach.D’fhreastail an tUasal Varadkar ar rang trí uair an chloig gach maidin Dé Céadaoin idir mí Feabhra agus tús mhí na Bealtaine anuraidh. Bhí na ranganna seo ar siúl in ionad Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh i lár chathair Bhaile Átha Cliath agus bhí ceithre dhuine dhéag eile, ó réimse leathan eagraíochtaí stáit, sa rang leis.


Bhí measúnú leanúnach i gceist sa chúrsa agus bhí béaltriail le déanamh ag na mic léinn ar chríochnú an chláir dóibh. Rinne an tUasal Varadkar a bhéaltriail féin Dé Céadaoin, 17 Bealtaine – an lá a d’fhógair Enda Kenny go raibh sé ag éirí as a phost mar Thaoiseach.


“Chaith an Taoiseach an-dua leis an TGG,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir. “D’fhreastail sé ar na ranganna go léir agus rinne sé an obair bhaile a tugadh do na mic léinn le déanamh. Ní cur i gcéill a bhí i gceist – bhí sé an-dáiríre faoin chúrsa.”


“Tá sé tábhachtach go síceolaíoch do phobal na Gaeilge Taoiseach a bheith i gceannas ar an tír a bhfuil meas aige ar an teanga – is cinnte go gcuirfidh sé go mór le stádas na Gaeilge duine a bhfuil oiread cumhachta agus oiread tionchair aige a bheith báúil leis an teanga.”


Cuireadh tús arís leis an TGG an tseachtain seo i nGaelchultúr agus cuirfear tús leis na ranganna beo ar líne go luath, ach is féidir cúrsa a reáchtáil taobh istigh d’eagras ag am ar bith. Tá Gaelchultúr ag reáchtáil measúnuithe in eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí ar fud na tíre faoi láthair.


Tá níos mó eolais, mar aon le bróisiúr digiteach, le fáil ach cliceáil anseo.


Is féidir teagmháil a dhéanamh le Michelle Seoighe, Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta Ghaelchultúir (michelle@gaelchultur.com nó 01 484 5225), am ar bith le measúnú a eagrú duit féin nó do chomhghleacaí de do chuid, nó díreach le níos mó eolais a fháil faoin TGG.