Nuachtlitir #41: Márta 2018

Margadh na míosa


Anseo i nGaelchultúr, táimid ag cur i gcónaí leis an líon bealaí ar féidir leat tabhairt faoi d’aistear foghlama Gaeilge. Bíonn ranganna oíche ar siúl againn, tá cúrsaí ilmheán idirghníomhacha ar fáil ar ár suíomh ríomhfhoghlama, ranganna.com agus lena chois sin, tá go leor foilseachán d’fhoghlaimeoirí fásta curtha i gcló againn agus iad ar fáil ónár siopa ar 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 agus ónár siopa ar líne siopa.ie.


Tá an-tóir ar siopa.ie faoi láthair. Chun an rath sin a cheiliúradh, tá tairiscint speisialta againn do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo: má cheannaíonn tú dhá cheann d’fhoilseacháin Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí fásta ó siopa.ie, tabharfaimid cóip amháin de QuickGuide Irish Grammar saor in aisce duit. Is iad na foilseacháin atá i gceist ná Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level, Gramadach gan Stró! agus Gníomhaíochtaí Gasta.


Coinníollacha
• Ní féidir leas a bhaint as an margadh seo ach uair amháin in aghaidh an duine.
• Rachaidh an margadh in éag Dé Sathairn, 31 Márta 2018.