Nuachtlitir #42: Bealtaine 2018

Cúrsaí ar líne do mhúinteoirí bunscoile á dtairiscint ag Gaelchultúr arís i mbliana


An samhradh seo caite, ba chúis áthais do Ghaelchultúr gur thug breis agus míle múinteoir bunscoile faoi chúrsaí EPV Gaeilge ar líne de chuid an chomhlachta. Tá na cúrsaí sin á dtairiscint ag Gaelchultúr ó bhí 2009 ann agus ba í sin an dara bliain as a chéile ar chláraigh os cionn míle duine don dá chúrsa dhéag atá curtha ar fáil do mhúinteoirí.


De bhrí gur ar líne a chuirtear gach uile chúrsa EPV de chuid Ghaelchultúir ar fáil, fágann sé sin go mbíonn deis ag múinteoirí tabhairt fúthu aon áit is mian leo – fad is atá fáil acu ar cheangal idirlín agus ar ghuthán cliste, táibléad, ríomhaire glúine nó ríomhaire deisce. Mar sin, má tá guthán cliste agat ar an traein, iPad agat ar an tolg nó ríomhaire glúine agat ag do dheasc, beidh tú in ann a bheith ag obair leat ar do chúrsa EPV.


“Tá an-éileamh ar chúrsaí EPV Ghaelchultúir ón tús,” a deir Michelle Seoighe, Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta an chomhlachta, “ach tá méadú suntasach tagtha ar líon na rannpháirtithe le cúpla bliain anuas. Is údar dóchais é dúinne i nGaelchultúr agus do lucht labhartha na teanga go bhfuil múinteoirí bunscoile na tíre ag caitheamh dua leis an teanga. Tá níos mó béime á leagan ar an gcumarsáid agus ar labhairt na teanga sa chóras oideachais gach bliain agus is léir go dtuigeann múinteoirí go bhfuil sé mar sprioc lárnach sna cúrsaí seo againne tacú leis sin. Bíonn tionchar na gcúrsaí EPV le feiceáil sa seomra ranga agus faighimid aiseolas dearfach faoi sin go rialta.”


Tá aitheantas ag cúrsaí EPV Ghaelchultúir ón Roinn Oideachais agus Scileanna, agus ceann de na cúiseanna eile a bhfilleann múinteoirí le níos mó ná cúrsa amháin a dhéanamh linn ná gur féidir leo suas le cúig lá EPV a thuilleamh ó na cúrsaí sin. De réir rialacha na Roinne maidir le cúrsaí ar líne, tabharfar trí lá EPV do rannpháirtithe a chríochnóidh cúrsa amháin ar líne, ceithre lá EPV dóibhsean a chríochnóidh dhá chúrsa ar líne agus cúig lá EPV dóibh siúd a chríochnóidh trí chúrsa ar líne. Ní mór an cúrsa/na cúrsaí a dhéanamh idir an 2 Iúil 2018 agus an 24 Lúnasa 2018 chun an tSaoire Phearsanta Bhreise seo a thuilleamh.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheann ar bith de na cúrsaí, chun triail a bhaint as aonad samplach nó chun an cúrsa a chur in áirithe, cliceáil ar an teideal cuí thíos. €69 an táille atá ar gach cúrsa ach má cheannaíonn tú dhá chúrsa, gheobhaidh tú an tríú cúrsa saor in aisce.


Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile
Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile
Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile
Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6
Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga

Fós idir dhá chomhairle? Léigh cur síos anseo ar thaithí Dheirbhle Ní Chorrduibh, múinteoir a bhfuil cúrsa EPV déanta aici le Gaelchultúr.


Má tá ceist ar bith eile agat faoi na cúrsaí EPV, seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com, nó glaoigh ar (01) 484 5220.