Nuachtlitir #42: Bealtaine 2018

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le Deirbhle Ní Chorrduibh


Anuraidh, thug Deirbhle Ní Chorrduibh, múinteoir i Scoil Náisiúnta na Corrchloiche, Béal an Mhuirthead, faoin gcúrsa Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga . Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir léi le déanaí lena cuid tuairimí faoin gcúrsa a fháil.


1. Cén fáth ar shocraigh tú ar an gcúrsa a dhéanamh?
Bhuel, rinne mé cúrsa de chuid ranganna.com cúpla bliain ó shin agus bhí mé an-sásta le mo rogha an uair sin. Anuraidh bhí mé sa tóir ar smaointe nua maidir le múineadh na Gaeilge agus mheas mé go raibh cuma shuimiúil ar an gcúrsa áirithe seo agus go raibh sé teacht go mór leis na riachtanais a bhí agam.


2. Céard a shíl tú den chúrsa?
Thug an cúrsa an-chuid smaointe nua dom ó thaobh mhúineadh na Gaeilge de i mo rang agus chuidigh sé liom na páistí a spreagadh leis an teanga a labhairt trí ghníomhaíochtaí taitneamhacha, spraíúla. Chomh maith leis sin, fuair mé go leor smaointe nua a bhain le múineadh na gramadaí. D'fhoghlaim mé go bhfuil sé níos fearr an ghramadach a bheith nasctha le ceann de na téamaí agus í a bheith fite fuaite tríd an gceacht le go mbeadh sí níos éasca agus níos bríomhaire do na páistí.


3. Céard iad na gnéithe den chúrsa is mó a thaitin leat?
Thaitin leagan amach an chúrsa go mór liom. Bhí gach aonad leagtha amach de réir na dtréimhsí réamhchumarsáide, fíorchumarsáide agus iarchumarsáide – rud a bhí an-soiléir agus an-áisiúil ó thaobh pleanála de. Chuir na físeáin go mór leis an gcúrsa freisin – b’iontach an rud é a bheith in ann na ceachtanna ar fad a fheiceáil á múineadh.


Fuair mé go leor smaointe ó mhúinteoirí eile ar fhóram an chúrsa agus ba dheas an deis a fháil cinn de mo chuid féin a roinnt leosan freisin! D’eascair plé suimiúil as topaicí áirithe freisin – rud a chuir leis an taitneamh a bhain mé as an gcúrsa.


4. An molfá an cúrsa do dhaoine eile?
Mholfainn an cúrsa seo do mhúinteoirí eile, go cinnte! Bhí sé an-úsáideach agus an-chabhrach ó thaobh smaointe, cluichí agus gníomhaíochtaí de.


5. An bhfuil sé i gceist agat cúrsa eile de chuid ranganna.com a dhéanamh i mbliana?
Tá sé i gceist agam an cúrsa Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile a dhéanamh le ranganna.com le linn an tsamhraidh. Mar scoil, beimid ag cur béim mhór ar an nGaeilge labhartha an bhliain seo chugainn agus measaim go gcuideoidh an cúrsa seo liom an Ghaeilge a spreagadh i mo rang féin agus timpeall na scoile.


6. Céard iad na pleananna atá agat don samhradh?
Beidh mé fós ar shaoire mháithreachas i rith an tsamhraidh. Beidh mé ag caitheamh go leor ama le mo pháistí Ruth, Clodagh agus mo mhac úr Tiernan! Beidh mé fíorghnóthach ach ar mo sháimhín só!Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir ach cliceáil anseo.