Nuachtlitir #42: Bealtaine 2018

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán bronnta ar an gceathrú grúpa mac léinn


Ag searmanas a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn an 28 Aibreán, bronnadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar an gceathrú grúpa mac léinn a thug faoin gcúrsa le gairid le Coláiste na hÉireann. Aon mhac léinn déag a bhí sa ghrúpa seo agus tá an cháilíocht atá bainte amach acu ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ).


Le linn na hócáide céanna, rinneadh ceiliúradh ar na chéad chúig bliana de Choláiste na hÉireann, an chéad institiúid tríú leibhéal lán-Ghaeilge. Bunaíodh an coláiste i samhradh na bliana 2013 tar éis do Chomhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC) stádas mar institiúid tríú leibhéal a bhronnadh ar Ghaelchultúr. Cuireadh tús leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán i Meán Fómhair na bliana sin agus beidh an séú grúpa mac léinn ag tabhairt faoi ón bhfómhar seo ar aghaidh.


Agus é ag labhairt le linn na hócáide, bhí an méid seo le rá ag Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Choláiste na hÉireann:


“Nuair a chuir muid tús leis an chúrsa beagnach cúig bliana ó shin, bhí an cúlú eacnamaíochta ann go fóill agus is beag post Gaeilge a bhí ar fáil. Tá cúrsaí i ndiaidh dul i bhfeabhas go mór le cúpla bliain anuas, ar an dea-uair – tá níos mó deiseanna fostaíochta ar fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh, cuir i gcás, go háirithe dóibhsean a bhfuil ardscileanna Gaeilge acu. Idir seo agus tús 2022, tiocfaidh méadú suntasach ar an líon daoine a bheidh ag obair trí Ghaeilge sna hinstitiúidí sin agus is mór an buntáiste é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúcháin, agus cáilíochtaí dá leithéid, dóibhsean atá ag iarraidh na deiseanna iontacha seo a thapú.


“Is cúis bhróid dúinn go bhfuil an Dioplóma bainte amach ag beagnach caoga duine anois agus go bhfuil an-ráchairt ar an chúrsa i gcónaí. Tá cláir dá leithéid á reáchtáil ag na coláistí móra seanbhunaithe agus tá sé spéisiúil go bhfuil spás sa mhargadh do Choláiste na hÉireann dá ainneoin sin. Sílim gur maith le daoine an múnla úrnua atá againn, go háirithe an bhéim atá á cur againn ar an ríomhfhoghlaim agus ar an nuatheicneolaíocht.”


Tá tuilleadh eolais faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, mar aon le bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais, le fáil ar anseo.