Nuachtlitir #42: Bealtaine 2018

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Curaclaim


Tá post lánaimseartha mar Bhainisteoir Forbartha Curaclaim ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na hinstitiúide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.


Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, agus taithí a bheith acu ar an nGaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta.


Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil don té a cheapfar.


Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Forbartha Curaclaim:

  • ranganna Gaeilge a theagasc d’fhoghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla chumais
  • léachtaí de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a mhúineadh
  • siollabais a fhorbairt do chúrsaí teanga
  • pleananna ceachta agus acmhainní teagaisc a fhorbairt
  • eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh go rialta.

Cáilíocht agus taithí riachtanach
Máistreacht sa Ghaeilge (leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
Taithí ar mhúineadh na Gaeilge do dhaoine fásta


Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe
  • Cáilíocht teagaisc
  • Taithí ar acmhainní teagaisc a fhorbairt
  • Taithí ar obair aistriúcháin a dhéanamh
  • Ardscileanna ríomhaireachta

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Curaclaim
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé hAoine, 24 Lúnasa 2018. Agallaimh ar siúl tar éis lóin Dé hAoine, 31 Lúnasa 2018.


Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com